Het project, "MAG-GIC: door het aardmagnetisch veld geïnduceerde stromen op Portugees grondgebied" genaamd, heeft tot doel "de amplitude van deze geïnduceerde geomagnetische stromen in Portugal te berekenen, te meten en te controleren", aldus de UC.

Aan het onderzoek wordt deelgenomen door deskundigen van twee onderzoekscentra van de Faculteit Wetenschappen en Technologie van de Universiteit van Coimbra (FCTUC) - het Centrum voor Aard- en Ruimteonderzoek (CITEUC) en het Laboratorium voor Instrumentatie, Biomedische Technologie en Stralingsfysica (LIBPhys- UC).

Aan het project wordt ook meegewerkt door onderzoekers van het Instituto Dom Luiz, in Lissabon, en ingenieurs van REN (Redes Energéticas Nacionais).

Gedurende twee jaar analyseerde het team de stromingen, de zogenaamde GIC's (geomagnetic induced currents), om informatie te verzamelen over de "kenmerken van het energietransportnetwerk en geofysische metingen uit te voeren die het mogelijk maakten de geleidbaarheid van de lithosfeer in de regio van het Portugese vasteland te berekenen", aldus de nota.

Om de berekende GIC-waarden te testen, hebben de onderzoekers deze indicatoren vervolgens vergeleken met waarnemingen.

Daartoe hebben de onderzoekers van LIBPhys-UC een systeem ontwikkeld voor de verwerving, analyse en registratie van gegevens, met toegang op afstand.

Dit systeem, geïnstalleerd in het onderstation Paraimo, in het district Aveiro, maakt het mogelijk de netwerken in real time en op afstand te volgen, om "het effect te begrijpen van verstoringen in het aardmagnetisch veld, veroorzaakt door zonnestormen, op het door REN beheerde elektriciteitsnet", legt de leider van het studieteam, Alexandra Pais, uit.

In de loop van het project hebben de onderzoekers de verdeling van de GIC's in de onderstations van het elektriciteitsnet van REN berekend en "de factoren waarvoor de geschatte waarden bijzonder gevoelig zijn" vastgesteld.

De nu uitgevoerde metingen dienen om de effecten van ruimteweer op het nationale energietransportnet te bevestigen.

De volgende stap in het onderzoek is "te begrijpen hoe deze stromen afzonderlijk de verschillende elementen van het elektrische circuit beïnvloeden, met name de transformatoren in de onderstations van het REN", concludeert Alexandra Pais.

In de toekomst willen de onderzoekers meer sensoren installeren in andere onderstations van REN, om het onderzoek voort te zetten.