Het Liberaal Initiatief heeft gezegd dat "heel links" verantwoordelijk is voor de huidige situatie en dat "het stunten" voorbij is "met al zijn tegenstrijdigheden", en doet een beroep op de Portugezen om niet bang te zijn om bij de verkiezingen een nieuwe weg in te slaan.

"Dit debat over de staatsbegroting in het algemeen loopt ten einde. Een begroting die over een paar uur mislukt zal zijn en de weg vrijmaakt voor nieuwe verkiezingen. Het Liberaal Initiatief wil zich met deze interventie richten tot die Portugezen die dit moment wellicht met vrees tegemoet zien", verklaarde de enige liberale afgevaardigde, João Cotrim Figueiredo, bij de sluiting van het OE2022-debat.

Vanuit het oogpunt van het liberale initiatief is het Portugese volk, ondanks het feit dat het al getuige is geweest van "het deprimerende schouwspel van het doorspelen van de schuld aan degenen die het niet eens zijn met de 'stunt'", "niet voor de gek te houden door deze manoeuvre van onberekenbaarheid".

"Links is verantwoordelijk voor deze situatie, en dat geldt voor iedereen. Wij willen deze Portugezen zeggen dat de verkiezingen die zullen plaatsvinden ook een gelegenheid zijn om degenen die zich zo gedragen te straffen en een gelegenheid zullen zijn om een nieuwe koers voor het land te kiezen en wel nu", daagde hij uit.

João Cotrim Figueiredo verdedigde ook dat de huidige situatie te wijten is aan het feit dat de "stunt" zichzelf heeft overspeeld "in zijn eigen tegenstrijdigheden".

"Tegen deze Portugezen willen wij met vertrouwen en duidelijkheid zeggen dat zij niet bang hoeven te zijn voor het feit dat zij de kans zullen krijgen om te beslissen welke politieke weg zij voortaan willen volgen. Voor het welzijn van het land moet gezegd worden dat een betere weg mogelijk is", herhaalde hij.

"Portugal kan niet blijven stagneren en verstoken blijven van groei. Portugal kan niet gegijzeld blijven worden door communisten, blokisten of andere extremisten. Portugal kan niet doorgaan met het voeden van dit socialistische model van afhankelijkheid van de staat", verdedigde hij.

Vanuit het perspectief van de liberalen "moet Portugal van koers veranderen".