De vice-voorzitter van de Nationale Gezondheidsconventie heeft de noodzaak verdedigd voor de SNS om verder te gaan met de samenwerking van de particuliere en sociale sector om een "gezond ecosysteem van versterkte waarde" te creëren om een samenhangend antwoord op de uitdagingen te bieden.

"De herstructurering en versterking van het gezondheidssysteem moet als topprioriteit worden beschouwd", zei Ana Paula Martins aan het einde van de conferentie "Recover Health, Now!", waaraan meer dan 150 openbare, particuliere en sociale instellingen deelnamen.

Voor de Nationale Gezondheidsconventie kunnen en mogen de vertragingen in het herstel van de zorgactiviteit die zijn ontstaan als gevolg van de Covid-19 pandemie "niet voorbijgaan aan de noodzaak van een duidelijke strategie voor de toekomstige consolidatie van het systeem".

"We moeten verschillende dingen tegelijk doen", zei Ana Paula Martins, voorzitter van de Farmaceutische Vereniging.

Onder verwijzing naar de verklaringen die de voorzitter van de Economische en Sociale Raad, Francisco Assis, tijdens de conferentie heeft afgelegd, verklaarde zij dat het voor de versterking van de Nationale Gezondheidsdienst, die in dit systeem centraal staat, noodzakelijk is de moed te hebben om hervormingen door te voeren.

"Daarom is een intelligent en transformatief instrument op het gebied van gezondheid van essentieel belang om de SNS te moderniseren en voor eens en voor altijd met de particuliere en sociale sector een ecosysteem voor gezondheid op te bouwen dat een versterkte waarde heeft en klaar staat om een samenhangend antwoord te geven op de huidige en komende uitdagingen die we zullen krijgen", benadrukte zij.

"Niemand zal het ons vergeven als we blijven vasthouden aan onze kortzichtigheid en de middelen die we tot onze beschikking hebben niet op een gecoördineerde manier willen inzetten", zei ze.

"We herhalen wat we al jaren zeggen en wat de pandemie heeft benadrukt: gezondheid moet een ideologie hebben, maar het mag geen ruimte zijn voor ideologische conflicten, het is veeleer een nationaal doel, waar alle ideologieën samenkomen in wat het beste is voor de burger en voor de samenleving".

Tot de president van de Republiek, Marcelo Rebelo de Sousa, die de conferentie afsloot, zei Ana Paula Martins: "de pandemie heeft ons geleerd dat de matrix van het verleden het probleem van het heden en de toekomst niet oplost".

In die zin verdedigde zij dat dringend moet worden uitgegaan van nieuwe beheers- en financieringsmodellen, van een zorgverlening "met energie, met hoop en met kracht".

"De uitdaging is om te transformeren zonder te veranderen wat essentieel is, solidariteit, want er zijn geen eersterangs en tweederangs Portugezen", zei ze. "De SNS is niet het gezondheidssysteem voor de armen, noch het particuliere systeem voor de rijken of de lage inkomens. Het nationale gezondheidsstelsel is een groot ecosysteem dat iedereen bedient volgens zijn behoeften, rekening houdend met de voorkeuren van de burgers die geen passieve deelnemers zijn in de 21e eeuw".

Zij benadrukte ook dat de Nationale Gezondheidsconventie "het grootste belang" hecht aan het herstel- en veerkrachtplan, waarin de digitale transitie als een van de belangrijkste prioriteiten wordt aangemerkt.