"De mediaanwaarde van de bankwaardering bedroeg in september 1.236 euro, 15 euro meer dan in de voorgaande maand. Op jaarbasis bedroeg het veranderingspercentage 9,6 procent (8,2 procent in augustus)", aldus het INE.

Tussen augustus en september werd de grootste stijging opnieuw geregistreerd in de autonome regio Madeira (1,8 procent), terwijl de autonome regio de Azoren de enige daling kende (-0,9 procent). In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is de gemiddelde waarde van de huizen met 9,6 procent gestegen.

In september bedroeg de mediane taxatiewaarde van appartementen 1.369 euro per vierkante meter, een stijging van 11 procent ten opzichte van september 2020. In vergelijking met augustus steeg de taxatiewaarde van appartementen met 1 procent, waarbij de regio Noord de grootste stijging (1,9 procent) liet zien en de andere regio's minder grote stijgingen lieten zien.

Wat huizen betreft, kwam de mediaanwaarde van de bankwaardering van huizen in september uit op 998 euro per vierkante meter, een stijging van 4,5 procent ten opzichte van dezelfde maand van het voorgaande jaar. In vergelijking met augustus steeg de waarde van de huizen met 1,1 procent, waarbij het grootstedelijk gebied van Lissabon de grootste groei vertoonde (2,4 procent), terwijl de Autonome Regio van de Azoren de enige daling kende (-1,5 procent).

Regionaal gezien "lagen de taxatiewaarden in de Algarve, de agglomeratie Lissabon, de kuststreek Alentejo, de autonome regio Madeira en de agglomeratie Porto boven de nationale mediaan (respectievelijk 34 procent, 33 procent, 4 procent, 3 procent en 1 procent)", aldus de INE, die daaraan toevoegt dat Alto Tâmega daarentegen de regio was met de laagste taxatie-index ten opzichte van de nationale mediaan.