Het misdrijf van het gebruik van de persoonlijke informatie van iemand anders, zijn bankrekening of socialezekerheidsnummer, bijvoorbeeld, is een ernstige zaak omdat het ernstige en blijvende financiële en emotionele gevolgen heeft voor het slachtoffer. Financieel verlies kan een grote impact hebben op iemands hele leven, en daarom is het noodzakelijk om uzelf te beschermen tegen ongemerkt slachtoffer worden van fraude. Hieronder leest u meer over waarom en hoe bescherming tegen identiteitsdiefstal belangrijk is voor uw veiligheid.

Wat is Bescherming tegen Identiteitsdiefstal en hoe werkt het?

Deze programma's bieden bescherming en transparantie terwijl de identiteit van mensen wordt beschermd, en bieden een grote verscheidenheid aan diensten die mensen gemoedsrust geven. Ze werken op verschillende manieren, onder meer door openbare en privégegevens zoals kredietrapporten te controleren en ze onmiddellijk te vergrendelen of ontgrendelen in geval van statusveranderingen. Naast kredietbewaking en het geven van real-time waarschuwingen voor transacties, bieden ze ook diensten voor identiteitsbescherming door klanten te waarschuwen bij wijzigingen in persoonlijke gegevens, kredietlimiet, gebruik van sofinummer, of als er onlangs een kredietrekening is geopend onder uw naam. Naast diefstalpreventie en -herstel beschermen ze ook de financiën van hun klanten door een verzekering aan te bieden voor de kosten die met de diefstal gepaard gaan. Ze kunnen ook het dark web in de gaten houden, wat niet mogelijk is als eenmanszaak.

Waarom u bescherming tegen identiteitsdiefstal zou moeten nemen

Hoewel u sommige diensten zelf kunt uitvoeren, door waakzaam te zijn over uw kredietrapporten of uw kredietbestanden te bevriezen wanneer dat nodig is, kunt u door gebruik te maken van beschermingsdiensten een beetje loslaten en u richten op andere dingen in uw leven. Bovendien is het veel gemakkelijker om nieuw krediet toe te staan door gebruik te maken van deze diensten. Diensten voor identiteitsbescherming kunnen nuttig en soms noodzakelijk zijn als u een hoog risico loopt dat uw ID wordt gestolen, in het verleden slachtoffer bent geworden, uw kredietrapporten niet zelf wilt bevriezen, of als u eenvoudigweg niet de tijd of de kennis hebt om uw kredietactiviteit of -rapport proactief te controleren.

Kredietbewaking

Door veranderingen in de kredietactiviteit bij te houden, beschermt uw kredietbeschermingsprovider uw informatie tegen diefstal en waarschuwt hij u als er veranderingen zijn aangebracht die op mogelijke fraude wijzen. Zonder deze diensten kan iemands krediet blijvend worden beschadigd; misbruik van informatie door oplichters en criminelen kan lelijk uit de hand lopen. Vroegtijdig op de hoogte worden gebracht van tekenen van fraude via kredietbeveiligingsdienstenkunt u plannen maken en veiligheidsplannen opstellen. Als u de veiligheid van uw gegevens op het spel zet, kunt u bijvoorbeeld geen financiële steun krijgen voor het collegegeld van uw kinderen of een lening aanvragen. Op deze manier kunt u een voorsprong nemen en uzelf efficiënter beschermen. Sommige beschermingsdiensten bevelen ook stappen aan die u kunt ondernemen als uw persoonlijke gegevens op het dark web worden aangetroffen.

Identiteitscontrole

Als uw burgerservicenummer of medisch ID-nummer in gevaar is, kunnen criminelen hun voordeel doen met deze informatie voordat u er zelfs maar bewust van bent. Kredietbewaking geeft een waarschuwing nadat fraude is vastgesteld, en daarom kan deze dienst een meer preventieve maatregel zijn om diefstal tegen te gaan; hij strekt zich ook uit tot de niet-kredietrekeningen van een persoon. Zij bieden ook web-based monitoring door het scannen naar informatie in openbare databases. Als er een verdachte activiteit verschijnt met betrekking tot uw sociale zekerheid, bankrekening, medische ID, of uw telefoonnummer, wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht en kunt u de nodige stappen ondernemen. Hoe vaak en in welke databanken deze diensten zoeken, verschilt echter per bedrijf.

Identiteit herstellen

Als uw persoonlijke gegevens in handen van een crimineel zijn gekomen, zijn er meerdere stappen die u meteen moet nemen om te voorkomen dat de dief nog meer fraude in uw naam pleegt. Neem contact op met de financiële instelling waar de fraude heeft plaatsgevonden, neem contact op met een kredietinformatiebureau en vraag om een fraudemelding en een kopie van uw kredietrapporten. Bovendien moet u misschien ook contact opnemen met uw artsen of zorgverleners om er zeker van te zijn dat de dief geen medische diensten heeft ontvangen met behulp van uw verzekeringsgegevens.

Het zelf doorlopen van al deze processen kan zowel uw fysieke als mentale energie uitputten. Dat is wanneer een hersteldienst van pas kan komen, die deze problemen in uw plaats aanpakt. Om verder verlies van financiële activa te voorkomen, kunnen zij contact opnemen met de relevante instanties en incassobureaus. U kunt gebruik maken van hun advies over het documentatieproces of hen toestaan formulieren in te vullen en u te vertegenwoordigen in alle contacten.

Verzekering tegen identiteitsdiefstal

Verzekeringsdiensten kunnen u helpen gestolen tegoeden en informatie terug te krijgen. Dit type van verzekering vergoedt echter niet de gestolen activa, maar wel de kosten in verband met het herstel van die activa. De kosten die door deze polissen kunnen worden gedekt, kunnen juridische kosten, verzendingskosten van documenten of kopieën van kredietrapporten omvatten. In dit geval kan een huiseigenarenpolis belangrijk zijn om naar te kijken, omdat deze ook de verloren lonen en fondsen kan vergoeden.

Manieren om identiteitsdiefstal te voorkomen

Het is van cruciaal belang dat u stappen onderneemt om uzelf te beschermen, aangezien geen enkele dienst fraude volledig kan voorkomen. Door gewoonten aan te houden zoals het veilig opbergen van uw persoonlijke of financiële documenten, op de computer of op papier, kunt u zich wapenen tegen fraudeurs en criminelen. Andere maatregelen die u kunt nemen zijn het regelmatig controleren van uw kredietrapporten, het instellen van sterke wachtwoorden in plaats van voorspelbare, voorzichtig zijn met het openen van links of bijlagen, en ervoor zorgen dat u uw informatie niet deelt met een onbetrouwbare online bron. Een veel voorkomende truc die fraudeurs gebruiken om informatie te stelen, is het bellen van personen, zich voordoen als iemand van hun eigen bank en zo gemakkelijk rekeninggegevens verzamelen onder de dekmantel van vertrouwelijkheid. Bovendien proberen sommige dieven ook documenten uit de prullenbak te vissen; het is van essentieel belang om kaarten te verknippen of belangrijke documenten te versnipperen voordat u ze weggooit.


Om de langetermijngevolgen van ID-diefstal te vermijden, is het beter dat u de juiste voorzorgsmaatregelen neemt. Vandaag is dit meer een noodzaak dan een luxe geworden door de verschillende vormen van fraude die de kop opsteken. Een eenvoudige preventieve maatregel, zoals het niet gebruiken van openbare Wi-Fi-verbindingen of het bevestigen van de authenticiteit van websites voordat u online betalingen doet, kan u al een heel eind op weg helpen. Als u tekenen van ID-diefstal opmerkt, onderneem dan onmiddellijk de nodige stappen.