"De pandemie die we de afgelopen anderhalf jaar hebben meegemaakt, heeft het belang van sparen aangetoond, zowel voor het land als voor elk gezin of elke burger", aldus Marcelo Rebelo de Sousa.

"Hoewel het voor veel medeburgers niet gemakkelijk is om te sparen, is de bevordering van nationale besparingen belangrijk voor de financiering van openbare en particuliere investeringen", meende hij, erop wijzend dat "de spaarcapaciteit van het land ook een garantie is voor autonomie en vrijheid in individuele keuzes".

Bovendien "stellen besparingen de burgers in staat perioden van grotere moeilijkheden en onverwachte situaties het hoofd te bieden", verdedigde het staatshoofd.

Marcelo Rebelo de Sousa was ook van mening dat "de waardering van spaargeld vooral relevant is voor jongere generaties, door de bevordering van financiële geletterdheid, iets waarin de school een steeds belangrijkere rol heeft gespeeld".