Volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) noteerden de actieve bedrijven de afgelopen vier jaar gemiddeld opeenvolgende stijgingen, namelijk 5,0 procent in 2019, 1,2 procent in 2020 en 1,8 procent in 2021.

Tussen maart en april 2020 daalde het aantal actieve bedrijven met 18,3 procent, de grootste daling in de periode tussen januari 2018 en augustus 2021, die samenviel met de eerste lockdown.

De minimumwaarde van het maandelijkse aantal opgerichte bedrijven werd bereikt in april in 2020, met 7.194 opgerichte bedrijven.

Tussen 2018 en 2020 was januari de maand met het hoogste aantal opgerichte bedrijven, namelijk 4.109 in 2018, 5.541 in 2019 en 4.808 in 2020.

De sectoren vervoer en opslag, informatie en communicatie en andere diensten noteerden de hoogste gemiddelde maandelijkse oprichtingspercentages tijdens de beschouwde periode.

Wat de vestigingsplaats betreft, werden de hoogste percentages nieuwe bedrijven opgetekend in het grootstedelijk gebied Lissabon en in het noorden: deze twee regio's vertegenwoordigden gemiddeld 65,6 procent van het totale aantal nieuwe bedrijven in de verslagperiode.