Het besluit werd bekendgemaakt in Glasgow, Verenigd Koninkrijk, waar tot 12 november de 26e top van de Verenigde Naties over klimaatverandering (COP26) plaatsvindt.

Methaan is een gas met een krachtig broeikaseffect en, volgens de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, een gas waarvan de niveaus sneller kunnen worden verlaagd dan die van andere gassen, zoals kooldioxide.

"Vermindering ervan [van het methaangas] zou de opwarming van de aarde onmiddellijk afremmen", aldus Ursula von der Leyen, die opmerkte dat methaan verantwoordelijk is voor ongeveer 30 procent van de opwarming van de aarde sinds de industriële revolutie.

Ook de president van de Verenigde Staten, Joe Biden, benadrukte dat methaan "een van de krachtigste broeikasgassen" is, waarbij hij later opmerkte dat de landen die de verbintenis hebben ondertekend 70 procent van het mondiale BBP vertegenwoordigen, ondanks het feit dat noch China noch Rusland de belofte hebben ondertekend.

"De Verenigde Staten, de Europese Unie en partners hebben formeel de 'Global Methane Pledge' gelanceerd, een initiatief om de wereldwijde uitstoot van methaan te verminderen en het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius (boven de gemiddelde waarden van het pre-industriële tijdperk) te behouden. In totaal hebben nu meer dan 100 landen, die samen 70% van de wereldeconomie en bijna de helft van de antropogene methaanemissies vertegenwoordigen, de belofte ondertekend", aldus een verklaring van de Amerikaanse regering.

De Verenigde Staten en de Europese Unie hadden in september al aangekondigd dat ze werkten aan de overeenkomst, waar 103 landen zich bij hebben aangesloten, waaronder Portugal, Brazilië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Indonesië, Mexico en Nieuw-Zeeland.

Verbintenis voor de toekomst

In de nota benadrukken de Verenigde Staten dat de ondertekenende landen zich er niet alleen toe verbinden de methaanemissies te verminderen, maar ook toe te werken naar het gebruik van de beste beschikbare inventarisatiemethodologieën om de methaanemissies te kwantificeren.

De Verenigde Staten en de Europese Unie "zijn ook trots op de aankondiging van een aanzienlijke uitbreiding van de financiële en technische steun ter ondersteuning van de uitvoering van de verbintenis. Wereldwijde filantropen hebben 328 miljoen dollar toegezegd om de schaalvergroting van dit soort strategieën ter beperking van de uitstoot van methaan over de hele wereld te ondersteunen. De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, de Europese Investeringsbank en het Groene Klimaatfonds hebben toegezegd de overeenkomst te steunen door middel van technische bijstand en projectfinanciering. Ook het Internationaal Energieagentschap zal als uitvoeringspartner fungeren", aldus de verklaring.

Volgens het document zal de verwezenlijking van de wereldwijde methaanverbintenis de opwarming van de aarde tegen 2050 met ten minste 0,2 graden Celsius doen afnemen, "waardoor een fundamentele basis wordt gelegd voor wereldwijde inspanningen om de klimaatverandering te matigen".

Bovendien zou volgens de Global Methane Assessment van de Climate and Clean Air Coalition (CCAC) en het United Nations Environment Program (UNEP) het bereiken van de 2030-doelstellingen van de verbintenis tegen 2030 meer dan 200.000 vroegtijdige sterfgevallen, honderdduizenden astma-gerelateerde ziekenhuisnoodgevallen en meer dan 20 miljoen ton oogstverliezen per jaar voorkomen.

Methaan (CH4), uitgestoten door landbouw en veeteelt, fossiele brandstoffen en afval, is na kooldioxide (CO2) het belangrijkste broeikasgas dat verband houdt met menselijke activiteit. Hoewel er weinig over wordt gesproken, heeft het een opwarmend effect dat ongeveer 29 keer zo groot is als dat van CO2 over een periode van 100 jaar, en ongeveer 82 keer over een periode van 20 jaar.