Eind september telde CGD Portugal 6.189 werknemers, 55 minder dan de 6.244 van eind 2020. In vergelijking met september 2020 gaat het om een vermindering met 220 werknemers.

Wat het commercieel netwerk betreft, telde CGD eind september 543 filialen, 13 minder dan eind vorig jaar.

Tot september bedroegen de structurele kosten 511,42 miljoen euro, 17,6% minder dan in dezelfde periode van 2020.

Volgens CGD is deze daling "voornamelijk te danken aan de sterke daling van de personeelskosten (-27,9%)" tot 276,7 miljoen euro, waarbij wordt opgemerkt dat dit cijfer de impact van 94,6 miljoen euro omvat "voornamelijk te danken aan de aanpassing van de voorzieningen in verband met de vergoedingen na uitdiensttreding en de aanpassing van de kosten voorzien in het kader van het brugpensioenprogramma".

CGD rapporteerde een winst van 429 miljoen euro tot en met september, een stijging van 9,4% ten opzichte van de eerste negen maanden van 2020.