"Sinds het laatste kwartaal van 2020 voert de Banco Montepio een reeks operationele aanpassingsmaatregelen uit, die tot doel hebben de digitale transitie te versnellen en het dienstenmodel aan te passen, door de toepassing van de beste marktpraktijken, zowel op het vlak van de klantenervaring als op het vlak van de operationele efficiëntie", rechtvaardigde de bank de sluiting in de nota waarin zij de resultaten van de eerste negen maanden van het jaar rapporteerde.

Volgens Montepio werden "in het kader van de optimalisatie van het retailnetwerk, tussen oktober 2020 en september 2021, 73 bijkantoren gesloten, waarvan 36 in de eerste negen maanden van 2021", rekening houdend met de geografische dekking, de rentabiliteit en de omvang van de bijkantoren "zonder afbreuk te doen aan de adequate dekking van het klantenbestand en zonder materiële impact op de activiteiten", garandeerden zij.

Wat de evolutie van het personeelsbestand betreft, had de Banco Montepio groep "op het einde van de eerste negen maanden van 2021 een totaal van 3.589 werknemers, met een daling van 344 (-8,7 procent), in vergelijking met dezelfde periode van 2020", leest dezelfde nota.

Montepio boekte in de eerste negen maanden van 2021 een verlies van 14,2 miljoen euro, een herstel van 75 procent ten opzichte van de negatieve resultaten van 56,8 miljoen euro die in dezelfde periode vorig jaar werden behaald.