"De epidemiologische situatie in Europa is zeer zorgwekkend nu we de winter ingaan, met stijgende percentages infecties, ziekenhuisopnames en we kunnen ook een toename van het aantal sterfgevallen zien," zei EMA-hoofd Klinische studies, Fergus Sweeney.

Sprekend op de periodieke persconferentie van het agentschap, op een moment dat landen als Duitsland en België een enorme toename van het aantal Covid-19-infecties zien, benadrukte Fergus Sweeney dat het "zeer belangrijk is dat iedereen gevaccineerd is of zijn vaccinatiedosis voltooit als hij al een eerste dosis heeft gehad, maar de tweede nog niet".

"Het is echt belangrijk dat we allemaal gevaccineerd zijn, want we zijn pas allemaal beschermd als iedereen beschermd is", benadrukte de deskundige van de Europese regelgevende instantie.

Gevraagd naar andere maatregelen die moeten worden genomen deze winter, wanneer zeer besmettelijke stammen zoals Delta in grote getale circuleren en lage temperaturen de verspreiding van dit soort virus bevorderen, merkte Fergus Sweeney op dat "nationale regeringen al stappen ondernemen om aspecten zoals het gebruik van een gezichtsmasker en het opleggen van sociale afstand in te voeren of opnieuw in te voeren".

Bovendien "moeten we al deze voorzorgsmaatregelen zeer zorgvuldig volgen bij het wassen van onze handen, zodat we onszelf en anderen beschermen", concludeerde hij.

Volgens de EMA-specialist is dit al de vierde golf van de Covid-19-pandemie.

Uit gegevens van een ander Europees agentschap, het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), blijkt dat tot nu toe 75,4% van de volwassen bevolking in de EU volledig is gevaccineerd, terwijl 80,6% alleen de eerste dosis heeft gekregen.

Dit komt neer op 275 miljoen mensen met het volledige vaccinatieschema, volgens de ECDC-website over vaccinatie in de EU, die gebaseerd is op gegevens van de lidstaten.

Per land zijn er grote verschillen in vaccinatiegraad, tussen 26,4% van de totale vaccinatie in Bulgarije en 92,3% in Ierland.