"We moeten voorwaarden scheppen voor jongeren die niet in het huis van hun ouders willen blijven wonen of huisvestingsproblemen hebben, maar ook voor jongeren die in de gemeente Odemira willen wonen", zei de burgemeester van Odemira, Hélder Guerreiro, tegen persbureau Lusa.

In die zin voorziet de autarkie in de bouw van "150 woningen" om in de komende vijf jaar een jonge bevolking naar de gemeente te lokken.

De strategie, die in september werd goedgekeurd door het Instituut voor Huisvesting en Stedelijke Rehabilitatie (IHRU), is erop gericht tegemoet te komen aan de huisvestingsbehoeften van het gebied, de aantrekkelijkheid van de stedelijke omgeving in Odemira te verbeteren en een gedeeld bestuursmodel in te voeren.

"Al deze oplossingen zijn bedoeld om situaties van permanente huisvesting op te lossen en zijn dus bedoeld om situaties op te lossen van de bevolking van Odemira die hier woont en wil wonen, ongeacht de nationaliteit van die mensen", merkte de burgemeester op.

De situatie in het Gebied van Illegale Fractionering van Rustieke Eigendommen (AFIRP) van Vila Nova de Milfontes "is de tweede prioriteit" van de gemeente, die wil "profiteren van HLT" om "een probleem op te lossen dat zich al decennia voortsleept".

"Het gaat om huizen die illegaal worden gebouwd, met slechte toegang tot water, energie en sanitaire voorzieningen", en "de levensomstandigheden zijn zeer precair".

AFIRP ligt in een gebied van 1.289 hectare en omvat de plaatsen Pousadas Velhas, Malhadinhas, Caiada, Lagoa das Gansas, Freixial, Alpenduradas, Foros da Pereira/Pereirinha, Brunheiras en Galeado, in de parochie van Vila Nova de Milfontes.

Deze situatie heeft "een ernstig probleem" veroorzaakt in de "huisvestingsomstandigheden" van ongeveer 120 gezinnen, benadrukte de burgemeester.

"Nu is het idee om over te gaan tot de uitvoering van de huisvestingsvoorwaarden die zijn opgenomen in het plan om de illegale gebouwen op te lossen", tijdens de huidige mandaat, en "zeer dicht bij het werk" met de bewoners van dat gebied.

Ook volgens Hélder Guerreiro zijn in de plaatselijke huisvestingsstrategie "meer dan tweeduizend" situaties van woningnood in de hele gemeente vastgesteld.

De ELH voorziet in "een reeks resolutievoorstellen" die "de huur, de bouw van nieuwe woningen" en "de beschikbaarheid van verkavelingen voor de bouw van woningen" omvatten.