"Er was een ander gevoel als gevolg van de pandemie. De campagne was moeilijker uit te voeren, we wisten niet goed wat de resultaten waren, omdat we minder kiezers bezochten dan onder normale omstandigheden, maar het was het beste resultaat dat ik tot nu toe heb gehad", vertelde de burgemeester aan persbureau Lusa.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van zondag, toen 104 van de 116 stembureaus waren geteld, had de Portugees 7.232 stemmen (70,84%).

Deze herverkiezing van Miranda kon ook rekenen op de steun van zo'n duizend Portugese kiezers die in dat gebied wonen.

"Zij steunden mij, althans de meerderheid. Het is een grote trots te kunnen rekenen op de steun van de Portugese gemeenschap", verklaarde hij.

Luís Miranda, 67 jaar oud, geboren in S. Miguel (Azoren), werd voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid in 1987 en als "burgemeester" van Anjou in 1997, toen de stad nog geen deel uitmaakte van het stedelijk gebied van Montréal. Sinds 2001, toen het dorp werd ingelijfd, is hij tot op heden verkozen tot voorzitter van de gemeente.

Het uitvoerend orgaan van de gemeente Montreal zal geen meerderheid hebben in de gemeenteraadsvergadering, "iets dat positief is", naar de mening van de burgemeester.

"Wij zijn een wijk van Montreal, het is een voordeel voor de burgers (minderheid). Omdat het voorzitterschap van de autarkie moet samenwerken met de buurten, zoals Anjou", benadrukte hij.

Voor de nieuwe ambtsperiode zegt de Portugees dat het grote project dat in het verschiet ligt "de ontwikkeling van een metrolijn" in Anjou is, waarvoor de steun van de gemeente Montreal belangrijk zal zijn.