Volgens de website van het Directoraat-generaal Energie en Geologie (DGEG) werd het contract op 28 oktober ondertekend tussen de Portugese Staat, vertegenwoordigd door de directeur-generaal van deze instantie, en EVX Portugal, met hoofdkantoor in Porto.

Volgens het document bezit dit bedrijf de rechten om gedurende drie jaar goud, koper, zink, lood, zilver, tin, wolfraam en aanverwante metalen te prospecteren en te onderzoeken in een gebied van ongeveer 328 vierkante kilometer, dat de gemeenten Estremoz, Borba, Vila Viçosa en Alandroal, in het district Évora, bestrijkt.

Het bedrijf EVX Portugal moest, volgens het document, een financiële garantie van 45.000 euro stellen.

Het contract heeft een looptijd van drie jaar en kan op last van de DGEG met twee jaar worden verlengd, mits de onderneming aan de wettelijke en contractuele verplichtingen heeft voldaan en uiterlijk 45 dagen voor het einde van het contract een naar behoren gemotiveerd verzoek tot verlenging heeft ingediend.

Gedurende de drie jaar van het contract is EVX Portugal verplicht een minimumbedrag van 450.000 euro te investeren in de uitvoering van de werkprogramma's voor prospectie en onderzoek en, indien het wordt verlengd, wordt nog eens 250.000 euro in het document vermeld.

"Zodra een mineraal ontdekt wordt met mogelijke commerciële waarde, al dan niet opgenomen in het contract, en de ontdekking is geverifieerd, verbindt het bedrijf zich ertoe dit aan de DGEG mee te delen", staat in het document.

De onderneming zal aan de DGEG een vaste jaarlijkse vergoeding van 16.500 euro betalen en voor elke exploratieconcessie die haar ingevolge dit contract wordt verleend, is zij ook verplicht een premie van 1.000 euro per hectare te betalen, die niet minder mag bedragen dan 200.000 euro per concessie, over de oppervlakte die in elk exploratiecontract wordt verleend.

Volgens informatie van de regering zijn op 28 oktober negen mijnbouwcontracten ondertekend, vijf voor exploratie en vier voor prospectie en onderzoek, in verschillende delen van het land.