"Plastic verpakkingen vertegenwoordigen in Portugal 8 procent van het afval. Elke inwoner produceert ongeveer 40,3 kg per jaar, meer dan het gemiddelde in de Europese Unie. We moeten maatregelen nemen om de consumptie van plastic te verminderen, want als andere landen het kunnen, kunnen wij het ook", aldus Joana Correia Prata, onderzoeker aan de Universiteit van Aveiro.

Het land stuurt nog steeds "33 procent van het afval rechtstreeks naar stortplaatsen", wat nog steeds "de dominante vorm van afvalverwerking in Portugal" is, aangezien er ook wat afval van andere vormen van afvalverwerking, zoals recycling, uiteindelijk toch naar stortplaatsen gaat.

Kunststoffen, met "sterk afgebroken materiaal", die niet kunnen worden hergebruikt, of "materialen die verschillende soorten kunststof mengen", belanden allemaal op stortplaatsen in het land.

Joana Prata geeft toe dat "er veel regelgeving nodig is op het gebied van plastic additieven", en erkent dat "de Europese Unie een poging doet", maar dat "het erg moeilijk is".

"Er zijn veel verschillende kunststoffen, ondanks de grote categorieën polymeren, elk type kunststof heeft een mengsel van additieven dat niemand echt kent omdat het een industrieel geheim van elk bedrijf is. Het is heel moeilijk om tot conclusies te komen, omdat de markt heel groot is en er heel veel is. Maar ja, het ideaal zou zijn dat we dit kunnen reguleren en dat alles recycleerbaar is", zei zij.

De studie "De weg naar duurzaam gebruik en afvalbeheer van kunststoffen in Portugal", analyseert ook de Portugese handelsbalans met betrekking tot kunststoffen.

"Portugal importeert veel kunststoffen en exporteert ook, meestal uit de Europese Unie. Deze recycling en terugwinning van kunststoffen, in termen van energie of materiaal, levert veel ecologische en economische voordelen op".

De onderzoeker benadrukt dat, "indien Portugal in staat zou zijn dit afval terug te winnen, het een referentie op Europees niveau zou zijn".

Portugal heeft ook "een ander gebied waarop het een referentie kan zijn", de "productie van bioplastics".

"We hebben de agrobosbouw en het mariene gedeelte, we kunnen bioplastics produceren uit dit organisch materiaal, en dus ook een bron van bioplastics zijn voor de Europese Unie. Als we bioraffinaderijen zouden bouwen en deze stoffen zouden benutten, zouden we ook een toegevoegde waarde voor de economie kunnen hebben", besloot zij.