"Sommige bedrijven betalen twee keer voor de inzameling van het afval dat ze produceren: aan de bedrijven die dit doen en een andere betaling, in de waterheffing die door de gemeentebesturen wordt aangerekend, wat voor ons geen zin heeft", aldus Elidérico Viegas.

Volgens de directeur van de grootste vereniging van hoteliers in de Algarve "is dit een dubbele belasting, die nadelig is voor bedrijven die al gespecialiseerde particuliere bedrijven hebben ingehuurd voor het beheer van hun afval".

Het nieuwe algemene afvalbeheersregime, dat op 1 januari van kracht wordt, verplicht grote afvalproducenten om afval voor beheer naar particuliere bedrijven te sturen, dit geldt onder andere voor restaurants, toeristische bedrijven, detailhandel en diensten.

Elidérico Viegas verdedigde dat de eis van vast-afvalbeheer door bedrijven die in de wetgeving is opgenomen "ook andere activiteitensectoren zou moeten omvatten, die een toegevoegde waarde betekenen voor de regio en voor het toerisme in de Algarve".

"Wat wij vragen is dat bedrijven niet langer worden gestraft met dubbele belastingheffing en niet langer afvaltarieven betalen die geïndexeerd zijn met het waterverbruik, terwijl gemeenteraden deze dienst niet verlenen", benadrukte hij.

Volgens het decreet zijn de zogenaamde grote afvalproducenten diegenen die meer dan 1.100 liter per dag produceren.