Uit de informatie die aan de Portugese Commissie voor de effectenmarkt (CMVM) is toegezonden, blijkt dat "de nettowinst (toe te rekenen aan de Groep) 67,9 miljoen euro bedroeg, duidelijk meer dan" de eerste negen maanden van 2020.

De winststijging van Sonaecom, dat eigenaar is van de krant Público, weerspiegelt de "positieve prestaties in termen van EBITDA [winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie]" en ook "de portefeuillewaarderingen die in indirecte resultaten zijn opgenomen".

De geconsolideerde omzet steeg met 5,5 procent op jaarbasis tot € 53,7 miljoen, waarbij alle bedrijven in de portefeuille een positieve bijdrage leverden aan dit resultaat.

De onderneming legt uit dat de meerwaarden uit de gedeeltelijke verkoop van Artic Wolf, de verkoop van CB4 en de verkoop van Bizdirect, alsook de verbetering van de bijdrage van ZOPT en een verbetering van de rentabiliteit in alle business units de stijging van de EBITDA rechtvaardigden.

De telecommunicatiesector, waarin ZOPT een belang van 50 procent heeft en de NOS een belang van 52,15 procent, zette een positieve financiële prestatie neer, die het gevolg was van de versnelling van de bedrijfsprestaties van de Telco-sector en het herstel van het bioscoopsegment en de audiovisuele sector - dit laatste dankzij de terugkeer van toeschouwers in de bioscoopzalen.

De bedrijfskosten van Sonaecom bedroegen €60,4 miljoen, een stijging van 6,7 procent ten opzichte van de waarde in de eerste negen maanden van 2020.