"Als de wet een milieueffectrapportage voorschrijft, wordt er een milieueffectrapportage uitgevoerd. Als de wet het niet vereist, wordt het niet gedaan, zo simpel is het", verduidelijkte hij, toen hij werd ondervraagd door het raadslid van het Linkse Blok (BE), Sérgio Aires.

Sérgio Aires vroeg de gemeentelijke meerderheid onder leiding van de onafhankelijke Rui Moreira ook of, na de uiteindelijke goedkeuring van de verkavelingsaanvraag, deze ter openbare discussie zal worden voorgelegd, een vraag die precies hetzelfde antwoord kreeg als eerder door Pedro Baganha werd gegeven.

Het gemeenteraadslid dat verantwoordelijk is voor Urbanisme herhaalde dat als de wet het voorschrijft, het zal worden gedaan.

Het onderwerp werd ook aangesneden door het CDU-raadslid Ilda Figueiredo, die zei dat zij na een antwoord op haar verzoek wist dat "het proces wordt geanalyseerd".

Gezien de impact van het project voor de Spaanse keten, verdedigde Ilda Figueiredo ook dat het nuttig zou zijn om later een discussie over dit "controversiële" onderwerp te plannen.

Het project van de Spaanse keten voor het voormalige station is sinds de bekendmaking ervan aangevochten, wat er zelfs toe heeft geleid dat een groep burgers de gemeentelijke classificatie van het voormalige station van Boavista heeft gevraagd, nadat het Directoraat-generaal voor het Cultureel Erfgoed (DGPC) de nationale aanvraag had ingediend. Ook dit verzoek werd afgewezen.

Het project is aangevochten door de Beweging voor tuinen in Boavista, die pleit voor de aanleg van een groene ruimte in het gebied.