In een toespraak tot Lusa zei Teresa Duarte Soares, secretaris-generaal van de SPCL, dat ondanks het feit dat de deelstaat Hamburg de deelstaat is met het grootste aantal Portugezen in het land, ongeveer 16.000 mensen, het aantal studenten en docenten dat deelneemt aan de cursussen Portugese taal en cultuur is gedaald. Er zijn nu zeven docenten, terwijl dat er tien jaar geleden het dubbele was, zei ze.

"De docenten hebben studenten uit 4,5,6 verschillende klassen binnen een klas, wat een verschrikkelijke kwaliteit van lesgeven is. Natuurlijk zijn de leerlingen ongemotiveerd, net als de ouders en de leraren, want dit is geen werk dat een vakman kan doen", klaagde de vakbondsleidster.

De oplossing is "gratis en kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen", verdedigde zij.

"Dit onderwijs is openbaar, je kunt geen geld vragen van de Portugezen en gratis onderwijs geven aan buitenlanders. Ik heb ook uitgelegd waarom het Portugees geen onderwijstaal is (...) In het geval van Duitsland worden de plaatsen reeds ingenomen door het Engels, het Frans en soms het Spaans. Niemand is van plan deze talen te schrappen om er het Portugees te plaatsen", verklaarde zij.

De secretaris-generaal van de SPCL geeft toe dat de Duitse regering in verschillende gevallen klaslokalen en andere voorwaarden ter beschikking stelt zodat Portugees kan worden onderwezen. Het blijft aan de Portugese staat om zijn deel te doen, voegde zij eraan toe.

"Je kunt niet vertrouwen op wat anderen, in dit geval de Duitse instanties, doen (...) Het is niet alleen maar zeggen dat het Portugees de vijfde of zesde meest gesproken taal ter wereld is, het doet er niet toe als er niets wordt gedaan . Het gaat er ook om economisch te investeren om onze taal te promoten", benadrukte zij.

De situatie "is onhoudbaar" en moet "zo snel mogelijk" worden rechtgezet, waarschuwde Teresa Duarte Soares. Op dit moment bedraagt het collegegeld 100 euro per jaar, waarbij het bedrag wordt verlaagd afhankelijk van de gezinssituatie.