"Wat de produktie en de kwaliteit betreft, kan het seizoen voor wijn als redelijk worden beschouwd, maar voor kastanjes zijn er produktieverliezen. In beide gevallen blijven echter de moeilijkheden bestaan om de produkten tegen compenserende prijzen te verdelen, welke moeilijkheden nog worden verergerd door de stijging van de kosten van de produktiefactoren", aldus de CNA in een verklaring.

De productie van kastanjes is "sterk gedaald" en ondanks een stijging van de productieprijs is het aan de landbouwer betaalde bedrag "niet voldoende om de daling te compenseren".

Zo zal in Valpaços, district Vila Real, de productie van kastanjes niet meer dan 1.000 kilo bedragen, terwijl deze vorig jaar nog 3.000 kilo bedroeg.

In het geval van wijn zal de productie naar verwachting met 1% stijgen, ondanks dalingen in sommige regio's, terwijl de prijzen naar verwachting laag zullen blijven.

"In een jaar dat wordt gekenmerkt door slechte weersomstandigheden, door de gevolgen van de covid-19-pandemie, door de spiraalsgewijze stijging van de kosten van de productiefactoren en door de stijging van de vervoerskosten die de handel en de industrie niet op zich hebben genomen, staat het vast dat het inkomen van de producenten laag zal blijven", zo voegden zij eraan toe.

De CNA dringt aan op maatregelen die de doorstroming van landbouwproducten "tegen betere prijzen voor de productie" garanderen en die de stijging van de kosten van de productiefactoren afremmen.