De klimaatenquête van de EIB voor de periode 2021-2022 heeft de bezorgdheid van de Portugese bevolking met betrekking tot klimaatverandering en milieu aan het licht gebracht.

Volgens de door de Europese Investeringsbank (EIB) uitgevoerde enquête: "De overgrote meerderheid van de Portugese bevolking (77%) is van mening dat de klimaatverandering een impact heeft op hun dagelijks leven. Deze bezorgdheid wordt gedeeld door zowel de jongere (75 procent) als de oudere generaties (75 procent), waarmee de mythe wordt ontkracht dat klimaatverandering meer een zorg is voor jongeren, maar een generatieoverschrijdend onderwerp is.

Wat regelgeving betreft, is de meerderheid (85%) van de Portugese respondenten voorstander van strengere overheidsmaatregelen om het gedrag van mensen te veranderen (15 procentpunten meer dan het EU-gemiddelde van 70%).

Ondertussen "gelooft nog maar 5% van de Portugezen dat de opwarming van de aarde niet te wijten is aan menselijke activiteiten".

Op de vraag op welke energiebron hun land zou moeten steunen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, bleek uit de enquête dat de meerderheid van de "Portugezen voorstander is van hernieuwbare energiebronnen (83%, 20% meer dan het EU-gemiddelde van 63%) om de klimaatnoodsituatie aan te pakken". Ook bleek dat de Portugezen over het algemeen minder voorstander zijn van kernenergie dan andere Europeanen (3% tegen 12%).

Populaire oplossingen

Meer dan driekwart van de Portugezen (77%) zou - meer dan de Europeanen in het algemeen (69%) - voorstander zijn van de invoering van een belasting op producten en diensten die het meest bijdragen tot de opwarming van de aarde. In de enquête staat verder dat "de Portugese respondenten ook voorstander zijn van een minimumgarantie van vijf jaar op elektrische of elektronische producten (95%) en van het vervangen van korteafstandsvluchten door snelle treinen met een lage uitstoot (91%). Zij zijn ook voorstander van zachtere maatregelen zoals versterking van het onderwijs en bewustmaking van jongeren van duurzame consumptie (96 procent)".

Ricardo Mourinho Félix, vicevoorzitter van de EIB, verklaarde: "91% van de Portugese respondenten zegt korteafstandsvluchten te willen vervangen door snelle treinen. De uitbreiding van de trans-Europese vervoers- en energienetwerken (TEN's) blijft een van onze belangrijkste doelstellingen, omdat zij het potentieel vergroten om handel te genereren, economische groei te bevorderen, het concurrentievermogen te stimuleren en tegelijkertijd de vervuiling terug te dringen. Daarom hebben wij bijvoorbeeld hogesnelheidstreinen gefinancierd die Portugal en Spanje met elkaar verbinden en die interoperabele en efficiënte goederenverbindingen van en naar het zuiden van Portugal mogelijk maken.

"We moeten middelen uit de particuliere sector aantrekken en investeren in nieuwe baanbrekende technologieën om de klimaatdoelstellingen te halen die we hebben vastgesteld. Het is nu of nooit - dit is het cruciale decennium om te handelen."