Volgens de Europese Centrale Bank (ECB) zal de vraag naar onroerend goed de komende maanden hoog blijven, aangezien 4,5 procent van de gezinnen in de nabije toekomst wil kopen.

"De beslissing van gezinnen om een huis te kopen hangt af van vele factoren, waaronder hun stabiliteit op de arbeidsmarkt en hun financiële situatie, hun inkomen en vermogen, hun verwachtingen met betrekking tot het algemene niveau van de huizenprijzen en de voorwaarden voor hypothecaire leningen", aldus een verslag van Christine Lagarde, hoofd van de ECB.

In het verslag staat verder dat "de intentie om een huis te kopen varieert naar gelang van het inkomen van de gezinnen". Uit de gegevens blijkt dat deze intentie veel hoger is bij gezinnen met hoge inkomens - ongeveer 6,5 procent -, terwijl voor gezinnen met lagere inkomens het resultaat lager is dan het gemiddelde, namelijk minder dan 4 procent.

"Gezinnen met hogere inkomens hebben veel vaker de intentie om een huis te kopen en steunen de vraag naar huizen dan ook meer", aldus het economisch bulletin van de ECB. Bovendien "speelt de verwachte inkomensdynamiek ook een belangrijke rol bij beslissingen om in een huis te investeren: respondenten die van plan zijn in de komende 12 maanden een huis te kopen, hebben doorgaans aanzienlijk hogere groeiverwachtingen voor hun inkomen dan degenen die dat niet van plan zijn".

Het spaargeld van de huishoudens - dat in Portugal zijn hoogste peil heeft bereikt - is ook van invloed op de beslissing om een huis te kopen. Volgens de bevindingen van de ECB kunnen de spaartegoeden die de burgers tijdens de pandemie hebben opgebouwd "op korte termijn de vraag naar woningen blijven stimuleren", aangezien ongeveer 44% van de gezinnen die sparen, zegt "genoeg geld te willen sparen om in de toekomst een grote aankoop te kunnen doen (zoals een huis of een auto)".

Grote vraag

Er zijn nog andere redenen om aan te nemen dat de vraag naar onroerend goed in de nabije toekomst zal blijven stijgen. Naast de besparingen van huishoudens benadrukt de ECB ook dat het woningsegment steeds aantrekkelijker is geworden om in te investeren. Ook zijn de verwachtingen nog steeds positief dat hypothecaire leningen gunstige en uitnodigende voorwaarden voor gezinnen zullen blijven bieden - met rentetarieven op een historisch laag niveau.

Hoewel de vraag de huizenprijzen zal helpen opdrijven, waarschuwt de ECB dat de prognose voor de ontwikkeling van de huizenprijzen "veel hoger is dan de verwachte groei van de inkomens van de huishoudens".

Het Internationaal Monetair Fonds heeft er onlangs op gewezen dat "de huizenprijzen sneller zijn gestegen dan de lonen in meer dan de helft van de 35 landen" die samen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vormen. In Portugal zijn de huizenprijzen sneller gestegen dan de gezinsinkomens, wat problemen kan opleveren voor gezinnen met een laag inkomen die toegang willen krijgen tot de woningmarkt.