Dit initiatief wordt gesteund door de gemeenteraad van Portimão en de Elaine Bain Family Trust. "Plant een School" is een nationaal programma van Moeder Aarde, uitgevoerd door regionale centra, dat tot doel heeft de omgeving van individuele scholen te verbeteren en jongeren bewust te maken van de voordelen van het planten van bomen in de huidige context van klimaatcrisis en de noodzaak van milieubehoud.

Concrete acties van leerlingen en hun lokale onderwijsgemeenschap, zoals het planten van bomen en het verbeteren van de omgeving van hun school, bevorderen het besef dat eenvoudige individuele acties samen het grotere, mondiale milieu kunnen verbeteren. In de daaropvolgende academiejaren zal deze directe ervaring worden versterkt door het uitvoeren van activiteiten die erop gericht zijn de leerlingen nog meer bewust te maken van milieukwesties en doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling, waardoor milieu-ecoburgerschap en verantwoordelijkheid worden bevorderd. Het programma is er in het bijzonder op gericht jongeren voor te lichten over het belang van inheemse bossen voor de instandhouding van ecosystemen in Portugal en in de rest van de wereld.

In wezen zullen de leerlingen worden uitgedaagd om deel te nemen aan de verdediging van hun plaatselijke omgeving en om actief te zijn in de besluitvormingsprocessen in de gemeenschap, en zo bij te dragen tot een groter bewustzijn van het belang van het milieu in hun dagelijks leven. Naast Portimão vindt dit programma deze maand ook plaats op scholen in Setúbal, Penafiel, en Vila Nova de Cerveira.