Volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE), dat in 2020 84.426 levendgeborenen registreerde, 2,5 procent minder dan in 2019, nam de Portugese bevolking uiteindelijk licht toe (0,02 procent), als gevolg van een positief migratiesaldo.

De gemiddelde leeftijd van moeders die een kind baren was 31,6 jaar (31,4 in 2019). De gemiddelde leeftijd voor de geboorte van het eerste kind steeg van 29,9 jaar naar 30,2 jaar.

In totaal zijn vorig jaar 123.358 mensen overleden (10,3 procent meer dan in 2019). Onder de sterfgevallen waren 205 kinderen (41 minder). "De zuigelingensterfte daalde tot 2,4 sterfgevallen per duizend levendgeborenen (2,8 procent in 2019)", aldus het INE.

In 2020 vonden 18.902 huwelijken plaats, een daling van 43,2 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl 17.295 echtscheidingen werden afgekondigd, een daling van 15,3 procent ten opzichte van 2019 (20.421).

Positieve migratie

Uit door INE verzamelde gegevens bleek ook dat voor het vierde opeenvolgende jaar het aantal permanente immigranten (67.160) dat van de permanente emigranten (25.886) overtrof, wat overeenkomt met een positief migratiesaldo van 41.274.

Dankzij het positieve migratiesaldo, "dat het negatieve natuurlijke evenwicht heeft weten te compenseren", is de inwonende bevolking van Portugal in 2020 toegenomen, met een effectieve groei van 0,02 procent.

In 2020 verwierven 59.817 buitenlanders de Portugese nationaliteit, "een aantal dat bijna verdubbelde ten opzichte van 2019 (30.469)", benadrukte INE.

De inwonende bevolking in Portugal is dus voor het tweede opeenvolgende jaar toegenomen. In 2019 was de effectieve groei 0,19 procent.

"De in 2020 geregistreerde bevolkingstoename (+2.343 mensen dan in 2019) is het gevolg van het positieve migratiesaldo van 41.274, hoewel lager dan in 2019 (44.506), dat het negatieve natuurlijke saldo van -38.931 (-25.214 in 2019) heeft gecompenseerd", concludeerde het instituut.