In een verklaring zegt het ministerie van Volksgezondheid dat de regering toestemming heeft gegeven voor de opening van vergelijkende onderzoeken voor het vervullen van vacatures in de verpleegkundige beroepen, in de categorieën verpleegkundig manager (522) en verpleegkundig specialist (1.383).

Er zijn ook aanbestedingen uitgeschreven voor de categorieën senior apotheker-adviseur (20 banen) en apotheker-adviseur (80 banen) categorieën.

Wat de senior gezondheidstechnici betreft, werd een aanbesteding geopend voor de categorieën senior adviseur (25), adviseur (40) en hoofdassistent (90 banen).

"Met deze maatregel wordt beoogd de interne hiërarchie van de loopbanen geleidelijk weer in evenwicht te brengen en de respectieve werknemers een toekomstperspectief te bieden binnen de Nationale Gezondheidsdienst, waarbij de normale ontwikkeling van de loopbanen wordt hervat", aldus het ministerie van Volksgezondheid in de nota.