Volgens de Nationale Index van Toegang tot Ziekenhuisgeneeskunde, gepromoot door de Portugese Vereniging van Ziekenhuisbeheerders (APAH), is de gemiddelde tijd tussen het verzoek van de arts en de goedkeuring van nieuwe geneesmiddelen door Infarmed teruggebracht tot 15 dagen (21 dagen in 2018).

Tussen het besluit van Infarmed en de aankoop van het geneesmiddel is de periode toegenomen tot 13 dagen (12 in 2018).

De studie, die de wetenschappelijke coördinatie had van de faculteit Farmacie van de Universiteit van Lissabon en de steun van de Orde van apothekers, concludeert dat de meeste ziekenhuisinstellingen geneesmiddelen gebruiken vóór het financieringsbesluit, waardoor de algemene toegang tot therapeutische innovatie gewaarborgd is, zij het met verschillende toegangsniveaus, wat ongelijkheden creëert.

De verantwoordelijken blijven hameren op de buitensporige administratieve rompslomp als belangrijkste hinderpaal in het verwervingsproces van nieuwe geneesmiddelen.

"Er moeten mechanismen zijn, zelfs bij overheidsopdrachten, die meer wendbare mechanismen creëren voor de verwerving van dit soort goederen, zoals geneesmiddelen", verdedigt Alexandre Lourenço, voorzitter van APAH.

De ambtenaar verdedigt tegenover Lusa ook dat "het zinvol is dat er meer articulatie komt tussen de inkopers, in dit geval ziekenhuizen, individueel, of zelfs via inkoopcentra, zoals de Shared Services van het Ministerie van Volksgezondheid, om partnerschappen op middellange en lange termijn te ontwikkelen met de leveranciers zelf, zodat deze administratieve last wordt verlicht".

Uit het document blijkt ook dat 57% van de eenheden van mening is dat het aankoopproces voor geneesmiddelen niet tijdig in gang wordt gezet en dat 10% van mening is dat de factor prijs/financieringsmodel een belemmering vormt voor de toegang tot bepaalde geneesmiddelen.

De meeste ziekenhuizen zijn van mening dat het zinvol zou zijn om geneesmiddelen op bepaalde gebieden binnen de onderhandelingen via de Europese weg aan te schaffen en dat op die manier de toegang tot innovatie zou kunnen worden versneld en lagere prijzen zouden kunnen worden bereikt.