"De vertegenwoordiger van de Republiek is zich bewust van de twijfels die zijn gerezen over de grondwettigheid of de wettigheid van de nu genomen maatregelen", aldus raadslid rechter Ireneu Barreto in een op Madeira verspreide nota.

Hij stelt echter dat "in een democratische rechtsstaat de door de instanties zelf uitgevaardigde regels het vermoeden van wettigheid genieten, zodat deze twijfels alleen kunnen worden weggenomen door een beroep te doen op de rechter, en tot dan blijven deze regels volledig geldig".

In het document wijst de vertegenwoordiger erop dat de uitvoerende macht van Madeira (PSD/CDS) maatregelen heeft genomen "met het oog op de verslechtering van de situatie op nationaal niveau, en met name in de autonome regio Madeira".

"De verslechtering van de pandemische situatie op nationaal niveau en ook op het specifieke niveau van de autonome regio Madeira is onmiskenbaar, ondanks het feit dat de situatie nu minder ernstig is dan op de meest kritieke momenten, als rechtstreeks gevolg van het lopende vaccinatieproces", benadrukt Ireneu Barreto.

Ireneu Barreto wijst erop dat "de regionale regering als regionale gezondheidsautoriteit verantwoordelijk is voor het nemen van maatregelen".

Hij benadrukt echter dat in grondwettelijke termen alleen de door de wetgevende vergadering goedgekeurde regionale wetgevingsbesluiten en de door de regionale regering goedgekeurde regionale regelgevingsbesluiten onderworpen zijn aan een preventieve controle op de wettigheid of grondwettigheid van de vertegenwoordiger.

De besluiten die door de gewestelijke uitvoerende macht worden uitgevaardigd, worden door deze bepaling van deze toetsing uitgesloten.

In de huidige context van de Covid-19-pandemie, die hij als "ernstig" beschouwt, sluit de vertegenwoordiger van de republiek zich aan bij de oproep van de regionale regering, die aandringt op vaccinatie, antigeentests en de naleving van andere gezondheidsaanbevelingen, zoals het gebruik van een masker, "in het belang van iedereen, zijn gezin en de gemeenschap".

Nieuwe beperkingen

De resolutie van de regering van Madeira met de nieuwe maatregelen ter bestrijding van covid-19 is gepubliceerd in de officiële krant van de regio.

De meeste maatregelen zijn van kracht tot 15 december.

Het verplichte gebruik van maskers in open en gesloten ruimten, het wekelijks testen van de bevolking waarvan de bewijzen vereist zijn in verschillende openbare en particuliere ruimten, in tehuizen en woonstructuren voor bejaarden voor werknemers en gebruikers, beperkingen op bezoeken aan één persoon, de instelling van circuittoegang tot culturele evenementen en kerstfestiviteiten zijn enkele van de maatregelen.

De regionale regering heeft ook de cumulatieve verplichting tot het overleggen van vaccinatie- en antigeentests vastgelegd voor restaurants, gokinrichtingen, bioscopen, nachtactiviteiten, bars en clubs, culturele evenementen, soortgelijke sociale activiteiten, kappers en sportactiviteiten.

Deze bewijzen zullen ook vereist zijn "bij postreligieuze of burgerlijke vieringen, zoals bruiloften, doopsels, eerste communies, confirmaties, slotfeesten en familiebijeenkomsten".

Ondanks de hoge vaccinatiegraad zijn er op Madeira de laatste weken dagelijks gemiddeld meer dan 50 nieuwe gevallen van besmetting geregistreerd en is ook het aantal sterfgevallen in verband met de ziekte gestegen; het aantal sterfgevallen bedraagt momenteel 84.

Gezien deze situatie heeft de regering van Madeira in het kader van de nieuwe beheersingsmaatregelen voor Covid-19 besloten de situatie om te zetten van een calamiteit in een noodsituatie.