De nieuwe maatregelen zijn van kracht tot 15 december.

De uitvoerende macht van Madeira rechtvaardigt de noodzaak van deze maatregelen vanwege "de toename van het aantal gevallen van Covid-19 in de regio" en opnames in het centrale ziekenhuis van Funchal, inclusief intensive care, naast het aantal sterfgevallen in verband met de ziekte.

"Deze resolutie [nr. 108/2021] treedt in werking op 20 november 2021 om 00.00 uur en blijft van kracht tot 15 december 2021 23.59 uur".

De regels

De meeste maatregelen werden aangekondigd door de voorzitter van de regering van Madeira (PSD/CDS), namelijk het verplichte gebruik van maskers "voor iedereen ouder dan 6 jaar voor toegang, verkeer of verblijf in gesloten ruimten en open ruimten wanneer de door de gezondheidsautoriteiten aanbevolen fysieke afstand onpraktisch blijkt", evenals de "indiening van wekelijkse antigeentests en vaccinatiecertificaten".

De gewestregering heeft ook de verplichte overlegging van de twee bewijzen (vaccin en test) in verschillende openbare en particuliere ruimten aangekondigd, maar er is een uitstel van aanpassing verleend, dat pas vanaf 27 november van toepassing zal zijn.

Dit uitstel geldt voor de toegang tot sportscholen, gokinrichtingen, bioscopen, nachtclubs, bars en clubs, restaurants, culturele evenementen, soortgelijke sociale activiteiten, kappers en sportactiviteiten.

Zij zullen ook vereist zijn "bij vieringen na een godsdienstige of burgerlijke gebeurtenis, namelijk, maar niet uitgezonderd, huwelijksfeesten, doopfeesten, eerste communies, confirmaties, eindfeesten en familiebijeenkomsten".

Slechts één van deze bewijzen zal vereist zijn voor de toegang tot supermarkten, kruidenierswinkels, supermarkten, apotheken, klinieken, dokterspraktijken, tandartsen, dierenartsen, medische diensten of andere diensten voor gezondheidszorg en sociale bijstand, zuurstof- en medische gasdiensten aan huis en postdiensten (CTT).

Deze lijst omvat ook openbare diensten, met inbegrip van parochieraden, financiële diensten, sociale zekerheid, gemeenteraden en burgerwinkels, kerken en andere plaatsen voor erediensten, benzinestations, alsmede voor het gebruik van het openbaar vervoer en voor de uitoefening van dringende handelingen in verband met justitiële diensten.

Van kinderen onder de 12 jaar "zal niet worden verlangd" dat zij deze documenten overleggen.

Ook uitgesloten zijn "personen die om gezondheidsredenen niet kunnen worden gevaccineerd, op vertoon van een formele medische verklaring" of die in het bezit zijn van een medisch document waaruit blijkt dat zij hersteld zijn van de ziekte, afgegeven in de laatste 90 dagen.

Commerciële en industriële activiteiten "kunnen zonder beperkingen wat betreft capaciteit en openingstijden worden uitgeoefend, mits de door de bevoegde gezondheidsinstanties uitgevaardigde gezondheidsvoorschriften worden nageleefd".

Werknemers in de publieke sector, met inbegrip van werknemers in de publieke sector van bedrijven, en werknemers in de particuliere sector moeten wekelijks een antigeentest ondergaan en een bewijs van vaccinatie of een digitaal Covid-certificaat van de Europese Unie bij zich hebben.

De antigeentests kunnen worden uitgevoerd in apotheken, laboratoria, klinieken en posten die deelnemen aan de massale testcampagne van de regionale overheid, "zonder kosten voor de deelnemers, op wekelijkse basis".