Tijdens een persconferentie riep de ABZHP ook op om de toepassing van de huidige tabakswet op bars en clubs op te schorten tot oktober 2022.

Verwijzend naar de petitie zei ABZHP-voorman Mário de Carvalho dat deze tot doel heeft de steun aan de sector, die tijdens de pandemische periode voor negen maanden werd verleend, te verlengen tot in totaal 18 maanden.

"We waren al die tijd per decreet gesloten, maar onze uitgaven gingen gewoon door," zei hij.

Volgens de ABZHP is het verzoekschrift in maart bij het parlement binnengekomen en zijn de gronden unaniem aanvaard door de parlementaire commissie economie. Nu wachten ze op een partij die in een Conferentie van leiders voorstelt om de bespreking ervan te plannen.

"Het is van cruciaal belang dat een van de partijen het tijdschema voorstelt. Anders lopen we het risico dat al het werk dat we tot nu toe hebben verricht in de prullenbak belandt", aldus de voorzitter van de ABZHP, António Fonseca.

Hij voegde eraan toe dat ditzelfde planningsverzoek nu schriftelijk aan alle parlementaire fracties zal worden geformaliseerd.

In een toespeling op de toepassing van de tabakswet van 2020 in nachtgelegenheden - deze wet is nog steeds van kracht en hyperrestrictief -, rechtvaardigde de ABZHP het verzoek om opschorting tot oktober 2022 vanwege de financiële moeilijkheden waarmee de sector te kampen heeft en gezien de investeringsbehoeften die kunnen oplopen tot 20.000 euro.

De inwilliging van dit verzoek zou ook leiden tot uitstel van de toepassing van de ontwerpverordening, waarover een openbaar debat wordt gevoerd en waarvan de toepassing zou moeten plaatsvinden vanaf januari 2022, aldus de ABZHP-voorzitters.

"Wij zijn niet tegen de geest van de wet, wij zijn er altijd voorstander van geweest, maar het is een ingewikkelde tijd", vanwege de pandemie, "waarin ondernemers worstelen om te overleven en geen investeringen kunnen doen", benadrukten zij.

Dit project beoogt de beperking van de ruimten van etablissementen met een oppervlakte van ten minste 100 vierkante meter voor de klanten en een plafondhoogte van ten minste drie meter.

Het bepaalt ook dat in ruimten waar roken is toegestaan "ventilatiesystemen met afzuiginstallaties" moeten worden geïnstalleerd en dat een ventilatie-efficiëntie "van meer dan 90%" moet worden gegarandeerd.

De regering wil ook dat deze ruimten voor rokers niet meer dan 20% van de oppervlakte van de etablissementen beslaan.