De twee noordelijke steden zijn de enige Portugezen die voorkomen op de "A-lijst" die is opgesteld door het CDP, een internationale organisatie die wordt gefinancierd door de Europese Unie en die de milieuactie van bedrijven, steden, staten en regio's beoordeelt.

Vorig jaar werden deze twee steden ook al onderscheiden, evenals Águeda, in Aveiro, dat dit jaar niet wordt vermeld, terwijl in 2019 de "klasse A"-Portugese steden Lissabon, Sintra en Guimarães waren.

Volgens een verklaring van het CDP hebben de 95 geselecteerde steden "de maximale score gekregen voor hun transparantie en ambitieuze maatregelen om de klimaatverandering te beperken of zich eraan aan te passen".

"Om een A-score te behalen, moet een stad haar milieugegevens openbaar maken en beschikken over een emissie-inventaris voor de hele stad, een ambitieus emissiereductiedoel en een toekomstig doel voor hernieuwbare energie hebben, en een plan voor klimaatactie hebben gepubliceerd", verduidelijkt de organisatie.

Om een goede rating te krijgen, moeten steden ook beschikken over "een beoordeling van klimaatrisico's en -kwetsbaarheid en een klimaataanpassingsplan om aan te tonen hoe ze zullen reageren op weersomstandigheden".

Op de A-lijst staan nog eens 26 Europese steden, waaronder Athene, Berlijn, Kopenhagen, Parijs, Stockholm en Zürich.

Het CDP wijst op de afwezigheid van het vasteland van China, India en Rusland op de lijst, "de drie grootste uitstoters, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika".

Volgens deze organisatie bedraagt de som van de bevolking van deze 95 steden 108 miljoen, "een miniem deel (2,6 procent) van de 4,2 miljard mensen die in steden wonen", wat "onderstreept dat het dringend noodzakelijk is dat meer steden hun klimaatambities verhogen voor degenen die er wonen en werken".

Dit jaar werden 956 steden beoordeeld, "een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 591 steden die in 2020 werden beoordeeld", wat het resultaat is van een inspanning om de transparantie te vergroten.

"Voor het eerst maken meer dan duizend steden hun milieueffecten bekend" via het CDP-systeem.

De steden op de "A-lijst" nemen "twee keer zoveel klimaatmaatregelen als andere steden, en identificeren ook meer dan twee keer zoveel klimaatgerelateerde kansen als het ontwikkelen van duurzaam vervoer of schone technologiesectoren".

De lijst bestaat nu voor het vierde jaar en in deze editie zijn de criteria aangescherpt, "om het ambitieniveau te weerspiegelen dat nodig is om de doelstellingen te bereiken" om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5º Celsius.