De studie concludeert ook dat stress en angst gevoelens waren waar bijna de helft van de nationale respondenten last van had en dat Portugezen degenen waren die hun lichamelijke gezondheidstoestand het minst als "goed" of "zeer goed" beschouwden.

De studie "Merck survey: Europeans perception of health two years after the start of Covid 19" werd uitgevoerd bij mensen tussen 18 en 65 jaar die in Duitsland, België, Spanje, Frankrijk, Italië, Polen, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië en Zwitserland wonen, door middel van een CAWI-aanpak (interviews die via internet werden afgenomen).

De nationale steekproef bestond uit 600 personen en de interviews vonden plaats tussen 31 augustus en 8 september 2021.

Uit de bevindingen van het onderzoek, die in een verklaring zijn bekendgemaakt, blijkt dat 29% van de Portugese vrouwen jonger dan 44 jaar toegeeft dat zij hun zwangerschapsplannen hebben uitgesteld vanwege de pandemie.

Uit het onderzoek blijkt ook dat slechts 22% van de Portugese bevolking zegt tijdens de pandemie meer vruchtbaarheidsbehandelingen te willen ondergaan, waarbij de leeftijdsgroep boven de 45 jaar het meest aan deze mogelijkheid denkt.

Andere gevolgen

"Maar de pandemie had ook andere gevolgen, zoals stress en ongerustheid (49 procent), angst en onzekerheid (38 procent), gevoelens die meer dan een derde van de mensen in Portugal troffen, terwijl gevoelens van stress stegen tot 48 procent bij mannen en 57 procent bij vrouwen", aldus de verklaring.

Psychische problemen (33 procent) zijn een van de belangrijkste gevolgen van de pandemie waaronder de Portugezen te lijden hebben, een cijfer dat iets hoger ligt dan het Europese gemiddelde (30 procent), dat gepaard ging met moeilijkheden bij het vervullen van gezins- en werkverantwoordelijkheden (27 procent, gelijk aan het Europese gemiddelde).

Wat de fysieke gezondheidstoestand betreft, beoordeelde 42 procent deze als "goed" of "zeer goed", de laagste waarde onder de 10 landen, gevolgd door de Belgen en de Duitsers (beide met 49 procent).

Er was ook een lage waarde toen gevraagd werd naar emotionele gezondheid, met 38 procent die als "goed" of "zeer goed" beoordeelde, een waarde die Portugal op de op een na slechtste plaats plaatst, net voor Duitsland (37 procent).

Voor 76 procent van de respondenten is er behoefte aan meer investeringen in preventieve geneeskunde en volksgezondheid, een cijfer dat ver boven het Europese gemiddelde (56 procent) ligt, gevolgd door een grotere inzet voor geestelijke gezondheid (57 procent tegenover 41 procent van het Europese gemiddelde) en gezondheidszorg.

Het sociale leven werd door zes op de tien Europeanen ingeperkt, een cijfer dat veel hoger ligt dan dat van de Portugezen: slechts twee op de tien ondervonden dit als gevolg van de pandemie.

Uit de gegevens blijkt ook dat 21 procent van de Portugezen zegt zijn voeding te hebben verbeterd (20 procent het Europese gemiddelde), 25 procent zijn alcohol- en drugsgebruik heeft verminderd (tegenover 24 procent) en 33 procent minder seks heeft gehad.