Een nieuwe wet die de basiswet inzake huisvesting regelt en op 3 november is gepubliceerd, regelt de reclame voor huisvesting, waarborgt de bescherming van consumenten in situaties van huisvestingsnood en houdt ook toezicht op de woonomstandigheden.

Reclame voor een huurwoning

Voortaan moeten in advertenties voor verhuur die door onroerendgoedmaatschappijen worden gepromoot, het nummer van de vergunning voor bewoning of de gebruiksvergunning van de woning worden vermeld, met inbegrip van het aantal slaapkamers en de nuttige oppervlakte, en moeten zij als adverteerders ook elke advertentie verwijderen die zonder vermelding van deze elementen is gepubliceerd.

Wie niet aan deze nieuwe voorschriften voldoet, kan een boete worden opgelegd van maximaal 3.740 euro (voor particulieren) en 44.890 euro (voor vennootschappen).

Bescherming van consumenten in huisvestingsnood

De nieuwe wet breidt ook het begrip "huisvestingsbehoefte" uit en beschouwt iedereen die geen woning bezit of die een behoorlijke woning dreigt te verliezen, als mensen in huisvestingsnood.

Deze wet bepaalt ook dat de verschillende overheidsinstanties en gemeenten moeten samenwerken om de situatie van mensen in huisvestingsnood op te lossen, teneinde antwoorden te bieden voor permanente of tijdelijke huisvesting, afhankelijk van de specifieke situatie van elke persoon.

Toezicht

Dit wetsdocument breidt ook de controlebevoegdheden van het Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) uit met betrekking tot de verhuur van woningen. Deze activiteit zal echter worden onderworpen aan een verordening die binnen 30 dagen zal worden goedgekeurd.

Wat betreft DECO?

DECO is van mening dat de goedkeuring van dit wetsontwerp inderdaad een stap voorwaarts is met het oog op een beter evenwicht op de woningmarkt.

DECO is echter van oordeel dat het niet volstaat, aangezien er in deze sector nog veel meer moet gebeuren, met name de ontwikkeling van beleidsmaatregelen die zorgen voor: universele toegang tot huisvesting; een versterking van de wet om het evenwicht in de relaties tussen huurders en verhuurders te bevorderen; meer controle op de huurmarkt op het vlak van contracten; maatregelen die de levenskwaliteit van eigenaars en huurders garanderen via rehabilitatieprogramma's en bouwwerken in hun woningen, om energiearmoede te bestrijden, enz.

Hoe kunt u op DECO rekenen?

Verschillende consumenten wenden zich tot het Consumentenbureau van de DECO met vragen in verband met bewoning, huurprijzen en appartementsgebouwen, "zodat de vereniging de evolutie en de uitvoering van maatregelen in verband met de sector op de voet volgt".

In geval van twijfel of als u de steun van DECO nodig hebt, kunt u contact opnemen via e-mail deco@deco.pt of via hun WhatsApp-nummer (+351) 966 449 110.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins