Ik vraag jullie om alles in het werk te stellen om de ware betekenis van Liefde werkelijk te begrijpen. In diepe dankbaarheid buig ik nu voor de onsterfelijke Drievoudige Levensvlam, gewiegd in de heiligheid van uw harten.

De Drievoudige Vlam is Roze, Geel en Blauw en vertegenwoordigt Goddelijke Liefde, Goddelijke Wijsheid en Goddelijke Kracht. Het is de stille stem die we soms in ons hart horen - onze hartintelligentie. Door ons te concentreren op Onvoorwaardelijke Liefde, Goddelijke Wijsheid en Spirituele Kracht verhogen wij ons spiritueel bewustzijn en ons persoonlijk licht dat ons uiteindelijk in staat stelt om in Eenheid te komen met onze Machtige "IK BEN Aanwezigheid" die onze Goddelijke Vonk is.

De aanwezigheid van die vlam in je hart betekent voor al het leven overal dat je een goddelijk wezen bent. God, via uw "IK BEN Aanwezigheid", heeft in u geïnvesteerd en moet wat activiteiten via u uitvoeren, voor de uitbreiding van volmaaktheid vanuit het Hart van de Schepper, als een geschenk en uitstraling om uw medemensen te zegenen.

Door de liefde die ik, Paul de Venetiaan, in je eigen hartvlam kan sturen, hoop ik je aan te moedigen om te geloven dat het goddelijke plan naar voren zal komen en zich zal manifesteren in je persoonlijke leven en op deze planeet als je jezelf inzet om "vleesgeworden Liefde" te worden.

Liefde moet niet worden gekwalificeerd met sentimentaliteit, die grillig en onrustig is. Zuivere Goddelijke Liefde is onvoorwaardelijk, onveranderlijk en constant. Het is de enige deugd van de Universele IK BEN Aanwezigheid, waarin alle andere deugden opgaan. Liefde is de hoogste uitdrukking van de aard van God, en zal mettertijd de hoogste uitdrukking van de mens zijn. Goddelijke Liefde is, in tegenstelling tot menselijke liefde, niet nemend, maar gevend. De substantie van de goddelijke liefde is de kracht achter de schepping, evenals de voeding van die schepping.

Goddelijke Liefde is een natuurlijke activiteit van de expansie van God. Naarmate we hoger komen op de ladder van spirituele evolutie, is er een voortdurende expansie van licht, deugden en gaven van God door elk Goddelijk Wezen dat geschapen is. Er is vaak gezegd: "De hele wereld houdt van een minnaar", maar "menselijke liefde" is slechts een schaduw van de goddelijke Liefde die een uitdrukking is van de Derde Straal.

Goddelijke Kosmische Liefde kent geen barrières en zendt overal haar roze essentie uit om de hele planeet te omhullen. Wanneer je het bewustzijn van Goddelijke Liefde toestaat je leven te regeren, word je een magneet voor liefde, en het belangrijkste, om deze liefde uit te stralen naar al het leven om je heen.

Eén manier om het bewustzijn van liefde in jou uit te breiden is door de toepassing van de houding van Dankbaarheid. Wanneer je je Dankbaarheid uitdrukt naar God, naar je "IK BEN Aanwezigheid" en je Hoger Mentaal Lichaam (ook wel je Heilige Christus Zelf genoemd), naar alle aspecten van de verschillende lichaamssystemen, naar elk deel van het leven, vergroot en verruim je je zegeningen.

De wet van creatie, manifestatie en vermenigvuldiging wordt gevoed en geactiveerd door het gevoel en de uitdrukking van Dankbaarheid.

Zodra je toestaat dat je mentale en gevoelswereld buiten de aanwezigheid van je eigen Liefdesvlam en goddelijkheid glijdt, ben je geneigd de invloed te voelen van anderen die onverstandig zijn hetzelfde te doen. Maar als je binnen die Vlam van Liefde leeft, zul je niet dat ervaren wat je uit balans zou brengen Geliefden, onderschat nooit de kracht van je Hartvlam. Wanneer je toestaat dat deze ontvlamt wordt door het vuur van je Liefde, wordt het de kracht die zowel het lichaam als de bergen in beweging brengt. Het worden de zegeningen die uit je hart vloeien via de glorieuze stem van je Aanwezigheid. Het is het licht dat zo helder schijnt dat het anderen de weg wijst om liefde te vinden. Het wordt de energie die je krachtcentra van brandstof voorziet om "wonderen" te creëren van genezing, neerslag, teleportatie, verjonging en elk goed en volmaakt geschenk dat genoten wordt door degenen onder ons in de Lichte Rijken.

Volgende week zullen we het hebben over Tips voor het Herwinnen van je Natuurlijke Schoonheid, Jeugdigheid en Onsterfelijkheid door middel van de Kosmische Liefdesvlam.

Uit het boek "De Zeven Heilige Vlammen" door Aurelia Louis Jones.

www.mslpublishing.com