"De Portugese taal is een zeer belangrijke taal over de hele wereld [...] Het is ook belangrijk in Frankrijk, niet alleen omdat er veel Fransen van Portugese afkomst zijn, maar ook omdat we veel relaties met Portugal hebben en het een prachtige taal is, met een zeer mooie literatuur, dus we zijn zeer ondersteunend aan de ontwikkeling van de Portugese taal," zei de minister in verklaringen aan Lusa.

Voor de minister is het leren van vreemde talen in Frankrijk een voortdurende zorg geweest, die als een achilleshiel voor studenten en de Franse beroepsbevolking wordt beschouwd.

De regeringsfunctionaris beloofde voor het eind van het jaar de Hoge Raad voor Talen in Frankrijk op te richten, die tot taak zal hebben het leren van talen in Frankrijk te verbeteren en het Portugees zal daarbij een van de doeltalen zijn.

"Wij hebben een langetermijnplan voor de oprichting van een Hoge Raad voor Talen en wij letten op de ontwikkeling van bepaalde talen in Frankrijk en de Portugese taal maakt deel uit van deze inspanningen", verzekerde de minister.