Het wetsdecreet treedt op 1 december in werking in het kader van de nieuwe nationale maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.

Een van de geplande wijzigingen is de naleving van de regels die gelden voor het luchtverkeer en de luchthavens, alsook voor het land-, zee- en rivierverkeer, met name wat betreft de eisen voor het aanvragen en voorleggen van het digitale Covid-certificaat van de Europese Unie en het passagierslokalisatieformulier (PLF).

In het document worden ook de verplichtingen vastgesteld om een PCR-test of een snelle antigeentest met negatief resultaat of verplichte opsluiting te laten uitvoeren door passagiers, luchtvaartmaatschappijen en reders van passagiersschepen of hun wettelijke vertegenwoordigers.

Volgens het wetsdecreet is de niet-naleving van deze verplichtingen door individuele personen een administratieve overtreding, die wordt bestraft met een boete van 300 tot 800 euro wanneer de betrokkene geen bewijs heeft van een laboratorium PCR-test of een snelle antigeen screeningstest op SARS-CoV-2-infectie met negatief resultaat, uitgevoerd binnen 72 respectievelijk 48 uur vóór het aan boord gaan, wanneer dit wettelijk vereist is, of een bewijs van voltooiing van het PLF.

De luchtvaartmaatschappijen, de entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de luchthavens of de eigenaren van passagiersschepen of hun respectieve wettelijke vertegenwoordigers riskeren, naar gelang het geval, een boete van 20.000 tot 40.000 euro voor elke passagier die aan boord gaat zonder de vereiste tests.

Het wetsdecreet bepaalt ook dat ANA - Aeroportos de Portugal een systeem moet opzetten om na te gaan of de passagiers aan deze verplichtingen voldoen, namelijk door beroepsmensen te plaatsen in de daartoe bestemde particuliere beveiligingsruimte.