Uit de studie "Nationale en internationale studenten in toegang tot hoger onderwijs", uitgebracht door de Belmiro de Azevedo Foundation, blijkt dat er meer buitenlandse studenten zijn die Portugal kiezen om te studeren, maar veel instellingen blijven de aanbevelingen negeren die de regering zeven jaar geleden heeft gedaan.

In 2014 werden in het rapport "Een strategie voor de internationalisering van het Portugese hoger onderwijs" verschillende waarschuwingen gegeven die volgens de studie "niet zijn toegepast". Een daarvan was het belang van onderwijs dat in het Engels wordt gegeven.

In het academisch jaar 2019/20 spraken van de bijna 50.000 internationale studenten bijna drie op de vier (72,9 procent) Portugees: 40,63 procent was afkomstig uit Brazilië en 32,29 procent uit de Gemeenschap van Portugeestalige Landen (CPLP).

Van de overige ongeveer 13.000 studenten vielen vooral jongeren uit Spanje, Frankrijk, Italië en Duitsland op, "waar belangrijke gemeenschappen van Portugese afstammelingen bestaan".

Voor de onderzoekers van Edulog betekent deze realiteit dat "een van de zwakke punten van het internationaliseringsproces het gevolg blijft van het gebrekkige aanbod van studiecycli in de Engelse taal", een kwestie die in de aanbevelingen van het verslag aan de orde was gesteld, "blijkbaar zonder veel resultaat" .

De onderzoekers wijzen ook op het feit dat het statuut van de internationale student internationale studenten uitsluit van de mogelijkheid om beurzen aan te vragen. Alleen CPLP-studenten komen in aanmerking, "wat onze instellingen duidelijk in een minder gunstige positie plaatst op een concurrerende en geglobaliseerde markt voor hoger onderwijs".

Bureaucratie

Een ander geconstateerd probleem is de bureaucratie die komt kijken bij het verkrijgen van visa voor studenten van buiten de Gemeenschap.

De studie waarschuwt ervoor dat de Via Verde, die ook in het verslag van 2014 werd voorgesteld, nooit is uitgevoerd, en wijst op het ontbreken van nationale coördinatie tussen de instanties die betrokken zijn bij het traject van internationale studenten.

Wat de genoemde uitdagingen betreft, waarschuwt de woordvoerder van de studie, Alberto Amaral, voor de geleidelijke daling van het geboortecijfer in Portugal en de noodzaak om deze buitenlandse studenten in Portugal te hebben.

In de nabije toekomst zal het aantal Portugese jongeren dat hoger onderwijs gaat volgen, afnemen en daarom zal de internationalisering van het Portugese hoger onderwijs "een van de belangrijkste strategieën zijn om de duurzaamheid van de instellingen te ondersteunen, en daarom is het absoluut noodzakelijk om te beginnen met het nemen van maatregelen om de moeilijkheden bij de internationale ontwikkeling van ons onderwijssysteem te verzachten".

Edulog beveelt aan meer te investeren in de financiering van academisch onderzoek om de internationale zichtbaarheid van het land op wetenschappelijk niveau te verbeteren.

Daarnaast pleit het voor de bevordering van een opleidingsaanbod in het Engels, om naast studenten uit Portugeessprekende landen ook studenten uit andere landen te kunnen aantrekken.

De invoering van een "studentenvisum", gebaseerd op een vereenvoudigde bureaucratie, zoals reeds het geval is in bijvoorbeeld Duitsland, Polen en Zweden, is een van de andere aanbevelingen van de vrijgegeven studie.