Het onderwerp is glinsterend voor de kerstperiode. Aleksandar zal het hebben over het gebruik van Oostenrijkse dukaten in juwelen in sommige regio's van de Balkan van ca. 1800 tot heden; zijn Balkan-achtergrond biedt een interessante invalshoek voor dit wetenschapsgebied. Terwijl het stempelen van zilveren en gouden juwelen en huishoudelijke voorwerpen bij het grote publiek vrij gewoon lijkt te zijn, doet het feit dat sommige landen hun gouden munten van een stempel voorzagen, toch enige wenkbrauwen fronsen. Gewoonlijk werden een afbeelding van een vorst of een staatssymbool op de voorzijde en een duidelijke denominatie en/of datum op de keerzijde van een munt voldoende geacht om het publiek te garanderen dat de munt was wat hij beweerde te zijn. In sommige streken zorgden de devaluaties van de munten, de onophoudelijke wisselingen van de machthebbers en de algemene onbekendheid met de muntwisselingen en -waarderingen er echter voor dat de bevolking sommige munten volledig afwees, terwijl andere bijna tot een cultstatus werden verheven. Dit was het geval in de Balkan in de laatste drie eeuwen. Plaatselijke munten werden meestal als te riskant beschouwd, terwijl de Oostenrijkse dukaten een cultstatus verwierven en zelfs vandaag nog behouden. De Oostenrijkse dukaten waren duidelijk gedateerd en het onderzoek naar het gebruik ervan in juwelen vormt een zeer waardevolle bron voor het volgen van de economische geschiedenis van de hele Balkanregio en heeft bijgedragen tot een duidelijker beeld van deze regio en haar bewogen verleden.

In een lokale context vertonen de Balkan en Portugal in vele opzichten verrassend veel gelijkenissen (bevolkingsstructuur, sociale geschiedenis, lange perioden van dictatuur, enz.). Hoewel de plaatselijke klederdracht (traje) goed is gedocumenteerd, heeft voor zover wij weten niemand ooit het gebruik van munten van welke soort dan ook in de etnische sieraden van Portugal bestudeerd. Misschien zal deze lezing een springplank zijn voor een toekomstig project...

Dr. Aleksandar Brzic werd geboren in Novi Sad, in het toenmalige Joegoslavië. Reeds op jonge leeftijd begon hij, aangemoedigd door zijn oom, munten en archeologische artefacten te verzamelen van de regio Vojvodina, ruwweg een gebied tussen de rivier de Donau en de grens met Hongarije. Het ging vooral om Ottomaanse munten en kleine Romeinse artefacten, die beide het verleden van deze regio weerspiegelden. Hij studeerde vervolgens fysische chemie en behaalde een BSc aan de universiteit van Novi Sad. In 1981 emigreerde hij naar Wenen en vervolgens naar München, om uiteindelijk dertig jaar in Nederland te wonen en in de IT te werken. Aleksandar trok zich in 2019 terug in Portugal. Gedurende zijn hele loopbaan wijdde hij al zijn vrije tijd en middelen aan wat een serieuze verliefdheid werd op Numismatiek en Economische Geschiedenis. Hij promoveerde in 2007 in Numismatiek en heeft talrijke publicaties en congresbijdragen op zijn naam staan.

Niet-leden zijn welkom om AAA lezingen bij te wonen tegen een toegangsprijs van 5 euro, waarbij al het geld dat de AAA opbrengt gebruikt wordt voor archeologische beurzen en sprekers. Neem voor meer informatie contact op met algarvearchass@gmail.com, bezoek arquealgarve.weebly.com of Facebook 'Algarve Archaeological Association'. Let op: er gelden beperkingen in verband met de huidige situatie met Covid-19. Houdt u de website of facebook pagina in de gaten voor eventuele last minute veranderingen.