Het programma voor verblijfsvergunningen voor investeringen (ARI), beter bekend als de gouden visa, bestond in oktober negen jaar en in die maand werd in totaal meer dan 6 miljard euro aan middelen bijeengebracht.

Volgens gegevens van de Dienst Vreemdelingen en Grenzen (SEF) bereikte het ARI-subsidieprogramma, dat in oktober 2012 van start ging, vorige maand een totaalbedrag van 6.010.994 euro. Alleen al in oktober van dit jaar werd 46,4 miljoen euro ingezameld, een stijging van 72% ten opzichte van september en 62% op jaarbasis.

Van de meer dan 6 miljard euro die in negen jaar is bijeengebracht, gaat het grootste deel nog steeds naar de aankoop van onroerend goed, die in oktober in totaal 5.434.644.035 euro bedroeg, met aankopen voor stadsherstel ten bedrage van 341.919.339 euro.

Sinds de invoering van dit instrument, dat tot doel heeft buitenlandse investeringen aan te trekken, zijn 10.087 gouden visa toegekend, waarvan 9.450 via de aankoop van onroerend goed, waarvan 950 met het oog op stadsvernieuwing.

Uitgesplitst naar nationaliteit staat China bovenaan bij de toewijzing van visa (5.001), gevolgd door Brazilië (1.038), Turkije (476), Zuid-Afrika (422) en Rusland (409).

Sinds het begin van het programma zijn 17.014 verblijfsvergunningen verleend aan herenigde gezinsleden, waarvan 964 dit jaar.

Investeringen stijgen in oktober

In oktober stegen de via het programma aangetrokken investeringen met 62% j-o-j tot 46,4 miljoen euro, na een groei van 72% ten opzichte van september, zo blijkt uit een rapport van Lusa op basis van SEF-gegevens.

Volgens de statistische gegevens van de SEF werden in oktober 87 ARI's toegekend, waarvan 75 voor de aankoop van vastgoed (28 voor stadsvernieuwing) en 11 via het criterium van kapitaaloverdracht.

Met de aankoop van onroerend goed was vorige maand een investering gemoeid van 39,6 miljoen euro, waarvan 9,5 miljoen euro voor stadsherstel, terwijl met de overdracht van kapitaal 6,5 miljoen euro was gemoeid.

Wat de landen betreft, werden in oktober 15 gouden visa verleend aan China, 14 aan de VS, 8 aan India en Rusland en 4 aan Zuid-Afrika.