"Het heeft geen zin de illusie te koesteren dat de energietransitie, net als de digitale transitie, geen enorme uitdaging is voor de samenleving als geheel, voor gebieden, voor bedrijven en voor werknemers", zei hij.

Volgens António Costa kan de overgang niet alleen goede milieuresultaten opleveren, maar "moet deze ook eerlijk en inclusief zijn en niemand achterlaten", waarbij hij wees op het werk dat de afgelopen maanden is verricht met het bedrijf, met vakbonden en met de gemeenteraad van Abrantes.

Naast de "milieuwinst", met de "effectieve vermindering van de CO2-uitstoot" door van Portugal een "steenkoolvrij land voor de elektriciteitsproductie" te maken, wees Costa op het scheppen van voorwaarden om de integratie van werknemers in het overgangsproces en het ontstaan van nieuwe economische activiteiten in het gebied te waarborgen.

Hij wees met name op het feit dat een bureau van het Instituut voor werkgelegenheid en beroepsopleiding reeds operationeel is om opleidings-, omschakelings- en ondersteuningsprogramma's te ontwikkelen voor de werkgelegenheid van de getroffen werknemers, die, zo zei hij, "uiteraard het recht hebben en staat heeft de plicht om ervoor te zorgen dat zij niet achterblijven bij de stopzetting van de elektriciteitsproductie uit steenkool".