"De verplichting om de quarantaine van 14 dagen in acht te nemen, geldt ook voor burgers die het nationale grondgebied binnenkomen - door de lucht, over land of over zee - en die zes andere landen in zuidelijk Afrika (Zuid-Afrika, Botswana, Essuatini, Lesotho , Namibië en Zimbabwe) hebben verlaten in de 14 dagen voorafgaand aan hun aankomst in Portugal", aldus een verklaring van het Ministerie van Binnenlandse Bestuurszaken (MAI).

Het MAI licht de maatregelen toe die van toepassing zijn op het luchtverkeer en die in werking zijn getreden op 1 december, toen het vasteland van Portugal in een staat van calamiteit kwam te verkeren als gevolg van de toename van het aantal gevallen van Covid-19, een niveau dat tot 20 maart 2022 gehandhaafd zal blijven.

Het voegt er verder aan toe dat essentiële en niet-essentiële reizen nog steeds zijn toegestaan voor passagiers uit de lidstaten van de Europese Unie en de met het Schengengebied geassocieerde landen, Brazilië, de VS, het Verenigd Koninkrijk en administratieve landen en regio's waarvan de epidemiologische situatie in overeenstemming is met een aanbeveling van de Europese Unie.

Vanuit andere landen zijn niet-essentiële reizen ook toegestaan voor gevaccineerde of herstelde passagiers. Voor het overige zijn alleen essentiële reizen toegestaan, namelijk reizen die bedoeld zijn om de doorreis of de binnenkomst in Portugal mogelijk te maken van burgers om beroepsredenen, voor studiedoeleinden, met het oog op gezinshereniging, om gezondheidsredenen of om humanitaire redenen, voegt hij eraan toe.