De nieuwe maatregelen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op een intensiever gebruik van maskers, tests en digitale certificaten.

Verplichte maskers in alle gesloten ruimten

Aangezien het gebruik van maskers een van de drie belangrijkste instrumenten van de uitvoerende macht is om de verergering van de Covid-19-pandemie in te dammen, wordt het gebruik van maskers opnieuw verplicht in alle gesloten ruimten.

Digitaal certificaat voor restaurants, toeristische etablissementen, sportscholen en bepaalde evenementen

Het digitale certificaat Covid-19 is opnieuw verplicht voor de toegang tot restaurants, toeristische etablissementen en plaatselijke accommodatie, sportscholen en evenementen met gemarkeerde zitplaatsen, evenals gokinrichtingen, casino's en dergelijke.

De overlegging van een digitaal certificaat, dat kan dienen voor vaccinatie, tests of herstel, was afgeschaft in het kader van de laatste versoepeling van de afsluitingsmaatregelen, maar de verplichting keert nu terug met het oog op de verslechtering van de epidemiologische situatie.

Toegang tot woningen, gezondheidsinstellingen, grote evenementen en nachtclubs alleen met negatieve test

Voor de toegang tot bejaarden- en verpleeghuizen, gezondheidsinstellingen, grote culturele of sportevenementen en nachtclubs is voortaan een negatieve test op de opsporing van het SARS-CoV-2-virus vereist.

De maatregel geldt zelfs voor mensen die tegen Covid-19 zijn gevaccineerd.

Regels voor het binnenkomen van Portugal per vliegtuig

Alle passagiers op internationale vluchten moeten, ongeacht of zij in het bezit zijn van een vaccinatiebewijs, bij het instappen een negatieve diagnostische test op Covid-19 overleggen, met uitzondering van reizigers met een certificaat van herstel van Covid-19.

Passagiers op binnenlandse vluchten, kinderen jonger dan 12 jaar en bemanningen zijn vrijgesteld van de verplichte tests, die PCR of snel kunnen zijn.

Deze verplichte testmaatregel is van kracht tot 9 januari.

Luchtvaartmaatschappijen die passagiers vervoeren zonder een negatieve Covid-19-test riskeren een boete van 20.000 tot 40.000 euro per passagier en reizigers worden ook onderworpen aan administratieve overtredingen voor het niet voorleggen van een test bij aankomst, die kunnen variëren van 300 tot 800 euro.

Op deze maatregelen zal op de luchthavens van Lissabon, Faro en Porto toezicht worden gehouden door de PSP en SEF, terwijl ANA - Aeroportos de Portugal een particulier beveiligingsbedrijf heeft gecontracteerd om de testverplichting te controleren.

Regels voor binnenkomst in Portugal via de landgrens met Spanje

Burgers uit landen buiten de Europese Unie en uit EU-landen die op de rode of donkerrode lijst staan, moeten een bewijs van een negatieve PCR-test of snelle antigeentest kunnen overleggen om Portugal binnen te komen, of een vaccinatiebewijs kunnen overleggen.

Burgers uit EU-landen die als landen met een laag of matig risico worden beschouwd, moeten een bewijs van vaccinatie, een negatieve testuitslag of een herstelcertificaat bij zich hebben om Portugal binnen te komen.

De GNR en de SEF zullen aan de landgrenzen steekproefsgewijze inspecties uitvoeren om erop toe te zien dat de tests worden uitgevoerd.

Eerste week van januari met verscherpte maatregelen

Tijdens de eerste week van januari zal een reeks maatregelen worden genomen om de contacten te beperken, met als doel de verspreiding van SARS-CoV-2 na de kerst- en nieuwjaarsperiode in te dammen.

Daarom is de herstart van het schooljaar uitgesteld tot 10 januari, in plaats van de oorspronkelijk in de schoolkalender vastgestelde datum. Het uitstel geldt voor alle openbare en particuliere scholen en voor kinderdagverblijven.

Tussen 2 en 9 januari zullen ook disco's en bars gesloten zijn en zal werken op afstand verplicht zijn.

Regering beveelt werken op afstand en regelmatige toetsen aan

Werken op afstand en regelmatige tests staan niet op de lijst van nieuwe regels, maar het zijn wel aanbevelingen van de regering.


Author
TPN/Lusa