Sinds 1949 zet SOS Kinderdorpen zich in om ervoor te zorgen dat kinderen opgroeien in een liefdevolle gezinsomgeving en dat hun rechten worden vervuld.

Wat zij doen

SOS Kinderdorpen Internationaal bestaat uit 118 nationale verenigingen van SOS Kinderdorpen. Als leden van de federatie heeft elke SOS Kinderdorpen organisatie zich verplicht om de statuten van de federatie, de normen voor kwaliteit van de kinderopvang en de strenge financiële en administratieve praktijken toe te passen.

De verenigingen werken eraan gezinnen bij elkaar te houden, waar nodig alternatieve zorg te bieden, jongeren te ondersteunen op hun weg naar zelfstandigheid en op te komen voor de rechten van kinderen. Samen met donoren, partners, gemeenschappen en overheden leggen zij de basis voor een betere toekomst.
Wanneer kinderen niet langer bij hun familie kunnen wonen, helpen de verenigingen samen met gemeenschappen en overheidspartners om kinderen liefdevolle en ondersteunende alternatieve zorg te bieden.
SOS Kinderdorpen werkt samen met kinderen, gezinnen, gemeenschappen en staten om te voorkomen dat gezinnen uiteenvallen en om ervoor te zorgen dat aan de rechten van kinderen wordt voldaan.

Over de hele wereld zijn er:
559 SOS Kinderdorpen;
713 jeugdprogramma's;
575 gezinsversterkende programma's;
159 sociale centra;
36 noodhulp;
59 medische centra;
452 kleuterscholen, scholen en beroepsopleidingscentra...

SkandiaMäklarna en SOS Kinderdorpen

"Dat alle kinderen een thuis en een veilige opvoeding moeten hebben, is iets wat velen als vanzelfsprekend beschouwen, maar wat miljoenen kinderen over de hele wereld ontberen. Voor elke woningtransactie die we bij SkandiaMäklarna doen, doneren we 100 SEK aan SOS Kinderdorpen. Dat geld gaat rechtstreeks naar het werk van SOS Kinderdorpen in Santa Cruz, Bolivia."
Dankzij de bijdrage van SkandiaMäklarna is er een huis gebouwd in Santa Cruz, Bolivia. Nu het huis af is, gaat ons geld naar de exploitatie van de twee huizen in het geïntegreerde kinderdorp. In elk huis woont een gezin met 7 kinderen. Dit betekent dat wij voor de gezinnen het volgende financieren:

Exploitatie van het huis:
Training;
Eten;
Salaris voor het personeel;
Medische zorg indien nodig;
Psychologische hulp indien nodig;
Kleding;
Vrijetijdsactiviteiten;
Vervoer.

De Coronapandemie is voor SOS Kinderdorpen, net als voor de meeste andere kinderdorpen, een grote uitdaging geweest. Voor veel ouders heeft de pandemie niet alleen geleid tot besmettingsgevaar, maar ook tot verlies van werk, verslechtering van de financiële situatie en het feit dat de kinderen niet naar school konden gaan. Toen gezinnen gedwongen werden thuis en binnenshuis te blijven onder bepaalde omstandigheden, is huiselijk geweld, zowel tegen volwassenen als kinderen, een nog groter probleem geworden dan normaal in Bolivia.
In de huidige situatie is het werk van SOS Kinderdorpen in Bolivia belangrijker dan misschien ooit tevoren. Om het recht van alle kinderen op een veilig en liefdevol dagelijks leven midden in een pandemie veilig te stellen, moesten echter alle programma's van de verenigingen worden aangepast.
Alles wat SOS Kinderdorpen doet, wordt mogelijk gemaakt door de genereuze steun van sponsors en donateurs, institutionele en gezamenlijke partners en trouwe vrienden wereldwijd. SkandiaMäklarna is blij een deel van de hulp te zijn die het belangrijke werk van de vereniging wereldwijd mogelijk maakt.

E-mail: algarve@skandiamaklarna.com
Telefoon: +351 911 015 315 / +46 708 254 600
Website: www.skandiamaklarna.se/portugal