Nationale luchthavens in Portugal verwerkten in het derde kwartaal ongeveer 10 miljoen passagiers, wat overeenkomt met een groei van 92,7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, nog ver verwijderd van het niveau van 2019.

Volgens het verslag over de vervoersactiviteit in het derde kwartaal van het jaar, uitgebracht door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE), "verwerkten de nationale luchthavens in het derde kwartaal van 2021 ongeveer 10 miljoen passagiers (+92,7% ten opzichte van dezelfde periode van 2020)". Toch was er in vergelijking met dezelfde periode van 2019, vóór de SARS-CoV-2-pandemie, een daling van 45%.

Treinen

Het passagiersvervoer per trein en per metro groeide met respectievelijk 19,1% en 12,5%, wat overeenkomt met 32,8 en 35,5 miljoen vervoerde gebruikers in die periode. In vergelijking met het derde kwartaal van 2019 waren er echter dalingen van respectievelijk 28,8% en 45,2%.

Boten

In de verslagperiode is het passagiersvervoer per binnenvaartschip, dat in het tweede kwartaal van dit jaar al met 97,1% was gegroeid, ook gestegen (6,5%) ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar, tot 4,8 miljoen passagiers, vergeleken met dezelfde drie maanden van 2019 is het passagiersvervoer per rivier echter met 32,6% gedaald.

Goederen

Wat het goederenvervoer door de lucht betreft, was de groei ten opzichte van het derde kwartaal van 2020 minder groot dan in het vorige kwartaal (+52,5%; +108,3% in het tweede kwartaal), maar toch met een daling van 7% ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Bij het goederenvervoer per spoor was er een stijging van 16,5% ten opzichte van dezelfde periode in 2020 (+24,0% in het tweede kwartaal) en 10,3% ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Over zee daarentegen was er een lichte stijging van 0,7% ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar (+29,7% in het tweede kwartaal van 2021), waarbij ook een lichte stijging werd opgetekend ten opzichte van dezelfde periode van 2019 ( +1%). Tot slot steeg het wegvervoer licht met 0,2% ten opzichte van dezelfde drie maanden in 2020, maar daalde ten opzichte van 2019 (-3,9%).