Het proces - dat naast Portugal ook betrekking heeft op Bulgarije, Cyprus, Griekenland en Malta - is gebaseerd op problemen in verband met de elektronische interconnectie en de doeltreffende uitwisseling van gegevens uit het strafregister via het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS), alsook met de kennisgeving van alle nieuwe veroordelingen en bijwerkingen van de veroordelingen aan de lidstaat waarvan de veroordeelde de nationaliteit heeft.

Volgens een persbericht van het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap is een andere reden tot bezorgdheid het feit dat verzoeken om informatie over veroordelingen niet binnen de gestelde termijnen worden beantwoord, en er is nog steeds geen antwoord.

Portugal heeft twee maanden de tijd om Brussel in kennis te stellen van de correcte toepassing van de regels, op straffe van het doorgaan naar de tweede fase van de inbreukprocedure.