De waarde is het resultaat van het gecombineerde effect van de actualisering van het nationale minimumloon en van een nieuwe aanpassing tussen het maandelijkse bedrag dat op werknemers wordt ingehouden en het bedrag aan IRS dat zij daadwerkelijk moeten betalen.

Volgens het besluit tot vaststelling van de in 2022 toe te passen inhoudingstabellen wordt op salarissen en pensioenen tot een bedrag van 710 euro per maand niet langer geld ingehouden door de IRS.

Naast de verhoging van het bedrag tot hetwelk vrijstelling van de IRS geldt - en die bedoeld is om rekening te houden met het geactualiseerde minimumloon van 705 euro - worden in de nieuwe tabellen ook de inhoudingspercentages aangepast die van toepassing zijn op de verschillende inkomensniveaus.

Voor een alleenstaande zonder personen ten laste (of een gehuwd paar dat beiden werkt, eveneens zonder personen ten laste), met een loon van 740 euro bruto, zal het tarief van de bedrijfsvoorheffing dalen van de huidige 8 procent tot 4,5 procent. De maandelijkse korting daalt dus van 59 euro naar 33 euro, wat neerkomt op een toename van het inkomen met 26 euro per maand of 740 euro in een jaar.

Een alleenstaande, ook zonder personen ten laste, met een salaris van €900 zal een euro per maand minder gaan aftrekken, terwijl bij een salaris van €2.000 de maandelijkse besparing via de IRS €4 zal bedragen (€56 in een jaar).

In het geval van gepensioneerden vindt de aanpassing van de inhoudingstabel aan de bron hoofdzakelijk plaats aan de basis - waarbij een belastingvrijstelling tot 710 euro wordt gegarandeerd - zonder dat de inhoudingstarieven in de volgende niveaus in het algemeen worden gewijzigd.

Volgens het ministerie van Financiën heeft de actualisering van de bronbelastingtabellen de afgelopen drie jaar geleid tot een aanpassing van ongeveer 500 miljoen euro, waaraan 175 miljoen euro wordt toegevoegd via de tabellen van 2022.

Aangezien de roerende voorheffing werkt als een voorschot van de fiscus dat de belastingplichtigen moeten betalen, zou een daling van deze maandelijkse korting zich ook moeten vertalen in een lagere terugbetaling in het volgende jaar.

In 2021 is volgens de gegevens over de uitvoering van de begroting tot oktober 2.813 miljoen euro aan de IRS terugbetaald.