In een verklaring stelt de gemeente dat "de vermeende frauduleuze regeling, waarbij wordt gevraagd om contante leveringen in ruil voor gunsten", gebruik maakt van het valse e-mail adres pedrocaladogovernoregionalpsd@gmail.com.

"De gemeente Funchal heeft de burger die de e-mail onder hun aandacht heeft gebracht, gevraagd een klacht in te dienen bij de politieautoriteiten, en de gemeente zal ook de wettelijke procedures volgen om deze zaak aan het Openbaar Ministerie voor te leggen", aldus dezelfde nota.

Het gemeentebestuur, dat wordt geleid door de sociaal-democraat Pedro Calado, vraagt de inwoners ook aangifte te doen als zij via de bovengenoemde e-mail worden benaderd, en dit te melden bij de bevoegde politieautoriteiten.