In een verklaring zegt de instelling dat zij "in het kader van de staatssteunregels van de Europese Unie haar goedkeuring heeft gehecht aan een Portugese regeling ter waarde van 48 miljoen euro ter ondersteuning van de aankoop van bussen met nulemissie - elektrisch of op waterstof - en van de infrastructuur voor het opladen en tanken van brandstof, voor het openbaar personenvervoer over de weg in de grootstedelijke gebieden Lissabon en Porto".

Deze maatregel zal worden gefinancierd uit het herstel- en veerkrachtmechanisme, het kernonderdeel van het Covid-19 post-crisisherstelfonds, voegt Brussel eraan toe, waarbij wordt opgemerkt dat rechtstreekse subsidies niet terugvorderbaar zijn.

Volgens de informatie die Lissabon aan Brussel heeft verstrekt, "zullen de begunstigden worden geselecteerd via een open en transparante aanbestedingsprocedure".

"De Commissie heeft de maatregel getoetst aan de Europese regels inzake staatssteun en [...] is van mening dat de maatregel de invoering van emissievrije openbare passagiersbussen zal stimuleren en zo zal bijdragen tot de vermindering van CO2 [kooldioxide] en verontreinigende stoffen, overeenkomstig de klimaat- en milieudoelstellingen van de EU en de doelstellingen van het Europees ecologisch pact", aldus het communautair uitvoerend orgaan.

Volgens de instelling blijft deze overheidssteun "beperkt tot het noodzakelijke minimum, aangezien hij zal worden toegekend via een concurrerende inschrijvingsprocedure en met de nodige waarborgen omkleed".

"De Commissie is tot de conclusie gekomen dat de positieve effecten van de regeling op de milieu- en klimaatdoelstellingen van de EU zwaarder wegen dan eventuele door de steun veroorzaakte verstoringen van de mededinging en de handel", zo voegt zij eraan toe.