"[De onderhandelingen met de Commissie] zijn goed verlopen, in die zin dat we nu praktisch in de eindfase zijn, en we hopen de onderhandelingen in de komende weken af te ronden. Er was een punt dat nog ter discussie stond, maar in principe zal alles rond zijn. De verwachting is dat het tegen het einde van het jaar zal worden goedgekeurd, dus in die zin zal het, indien mogelijk, nog voor Kerstmis zijn", verklaarde hij.

Leão, die de pers te woord stond na te hebben deelgenomen aan de laatste vergadering van het jaar van de ministers van Financiën van de Europese Unie (Ecofin-Raad), in Brussel, zei dat hij niet kon garanderen dat het herstructureringsplan voor de luchtvaartmaatschappij deze maand zou worden goedgekeurd, maar ging ervan uit dat dit in feite de verwachting van de regering was, aangezien "de besprekingen reeds voldoende gevorderd zijn".

"Op dit moment denken we dat de zaken redelijk geregeld zijn. Er was een probleem over een alternatieve financieringsbron buiten de staat, en dat probleem is opgelost. En er lag ook een kwestie op tafel over de 'slots' die de onderneming moest afstaan, mede op basis van de richtsnoeren van het Directoraat-generaal Concurrentie [van de Europese Commissie], en ook deze kwestie zal, denk ik, worden opgelost", zei hij.

Op de vraag of hij kan garanderen dat er geen verliezen zullen zijn voor obligatiehouders, merkte Leão op dat het herstructureringsplan "geen enkele maatregel inhoudt die gevolgen heeft voor obligatiehouders van TAP".

"Aan de financiële kant waren de problemen al opgelost, er zijn geen significante veranderingen ten opzichte van wat we hadden voorgesteld. Er is alleen de kwestie van het oplossen van een aanvullende alternatieve financiering die was gepland, maar niet door de staat, en aan de andere kant zijn er meer specifieke kwesties van de werking van de onderneming die werden besproken, maar niets dat de obligatiehouders van de onderneming in het gedrang brengt".

In 2020 keerde de TAP terug naar staatscontrole, die nu 72,5% van het kapitaal in handen heeft, nadat de maatschappij zwaar was getroffen door de Covid-19-pandemie en de Europese Commissie toestemming gaf voor staatssteun tot 1.200 miljoen euro aan de Portugese nationale luchtvaartmaatschappij.

Op 12 maart diende de regering bij de Europese Commissie een aanmelding in voor het verlenen van tussentijdse steun aan TAP ten belope van maximaal 463 miljoen euro die "de luchtvaartmaatschappij in staat zal stellen haar liquiditeit te garanderen tot de goedkeuring van het herstructureringsplan".

In het kader van de overheidssteun om de gevolgen van de pandemie op te vangen, wordt een herstructureringsplan uitgevoerd dat al tot een personeelsinkrimping heeft geleid, maar dat nog op groen licht van de Europese Commissie wacht.

Volgens het verslag bij het voorstel voor de staatsbegroting voor 2022 is de regering van plan dit jaar en in 2022 1,988 miljoen euro in TAP te steken.


Author
TPN/Lusa