Belichamingen van Heer Serapis Bey

- Serapis Bey werd meer dan 11.500 jaar geleden als hogepriester belichaamd in de Ascensie Tempel op Atlantis. Hij is degene die de Ascensie Vlam van Atlantis naar Egypte bracht net voor de vernietiging van dat continent.

- Serapis Bey bracht vele levens door langs de Nijl, en als de Egyptische farao Amenhotep III, (1417-1379 BC), werd hij "de Magnifieke" genoemd. Hij bracht Egypte naar het hoogtepunt van diplomatiek prestige, welvaart en vrede. Hij bouwde monumenten, paleizen en tempels, waaronder de Tempel van Luxor.

- Zijn bekendste incarnatie was Leonidas, koning van Sparta, de grote strijder die de Spartanen aanvoerde in de beroemde slag bij Thermopylae in Griekenland.

- Serapis Bey verrees rond 400 v. Chr.

Geliefde Broeders en Zusters van de Aarde, met de grote Liefde van mijn Hart, zend ik aan een ieder die dit materiaal leest de zegeningen van Luxor en van Telos. Besef, geliefden, dat nooit in de geschiedenis van de Aarde de mogelijkheid voor de mensheid om de vrijheid van hun glorieuze Ascensie te bereiken met zoveel gemak en gratie is aangeboden in deze wonderbaarlijke tijd van voorbereiding op de Ascensie van jullie planeet. Een uitzonderlijke kans wordt geboden aan diegenen van de mensheid die hun spirituele vrijheid willen verwerven en die bereid zijn alles te doen wat nodig is om het te laten gebeuren.

Ik beweer niet dat het voor iedereen gemakkelijk zal zijn. Mijn belofte aan jullie is dat ik en de grote teams van de Ascensie Broederschap van Luxor en van Telos klaar staan om met veel liefde en compassie diegenen te ondersteunen en te coachen die zich serieus aan hun evolutie willen wijden. Ja, velen van jullie zullen van tijd tot tijd voor tijdelijke uitdagingen komen te staan, maar als jullie ze aangaan met overgave, toewijding, vreugde, enthousiasme en de houding van dankbaarheid voor de uitzonderlijke kans die jullie op dit moment wordt geboden, wees er dan van verzekerd dat de rest van jullie pad niet moeilijk hoeft te zijn.

Het heeft allemaal te maken met de percepties en reacties die je voelt ten aanzien van wat zich in je leven aandient als een gelegenheid om karma uit het verleden op één lijn te brengen en de lessen te integreren die je moet leren om een Opgestegen Meester te worden. Hoewel de inwijdingen in principe voor iedereen hetzelfde zijn, manifesteren ze zich voor elke levensstroom op een andere manier, afhankelijk van het unieke pad en iemands eigen niveau van inwijding en evolutie.

Weet, geliefden, dat wanneer je je eenmaal serieus op je Ascensie hebt toegelegd, de hele hemel je op je wenken bedient om je op een wonderbaarlijke manier bij te staan. In vroegere tijden was de Hemelvaart uiterst moeilijk te bereiken. Met de nieuwe dispensatie die jullie Schepper nu aan de mensheid heeft gegeven, blijft het pad in principe hetzelfde, maar jullie hebben nu zoveel meer hulp tot je beschikking en zoveel meer informatie waartoe zij in het verleden geen toegang hadden.

Luxor en Telos wachten op jullie terugkeer. De meesten van jullie zijn vele malen naar beide plaatsen gekomen, maar velen van jullie zijn vertrokken uit angst dat het te moeilijk zou zijn. En jullie zijn nog steeds hier op de oppervlakte van de Aarde, vaak met pijn en wanhoop. Besef dat de tijdelijke moeilijkheden op het pad zoveel gemakkelijker te dragen zijn dan de levenslange pijn en strijd die jullie hebben doorgemaakt toen jullie eenmaal de illusie omarmden dat jullie het niet konden.

In feite zeg ik tegen jullie allemaal dat als je echt serieus bent over ascenderen in dit leven en als je alle Wetten van Liefde met absolute standvastigheid en doorzettingsvermogen toepast, "je het kunt doen." Met onze hulp en met de hulp van je "IK BEN Aanwezigheid" en je "Hoger Mentaal Lichaam", is niets onmogelijk. In feite is het niet alleen mogelijk, maar zeer wenselijk voor jullie evolutie dat jullie niet lang in de derde dimensie achterblijven na de Ascensie van de Aarde. Dit is mijn belofte aan jou dat wij jouw inspanningen zullen evenaren in het bijstaan van ieder van jullie. Wij houden heel veel van jullie allemaal en onze toewijding om jullie bij te staan is zo absoluut! Zodra je de echte waarheid over Ascensie ontdekt, zul je niet langer aarzelen om de verouderde levensstijlen die je als "normaal" hebt aanvaard, los te laten en je voor te bereiden om als een echt Kind van God te leven.

Namens diegenen van de Ascensie Broederschap van Luxor die met mij dienen in dat Heilig Doel van het vasthouden van de Heilige Energieën van de Ascensie Vlam, zenden wij aan allen die onze woorden van Wijsheid lezen, onze diepste Liefde en Mantel van Vrede.


IK BEN Serapis Bey van de Ascensie Tempel van Luxor!

De Vierde Straal~

De Ascensie Vlam van Zuivering

Belangrijkste Godskwaliteiten en acties van de Vierde Straal:

Zuiverheid, heelheid, Christus bewustzijn en God worden door het bewustzijn van de Goddelijke Moeder.

Dag waarop wordt versterkt:

Vrijdag

Corresponderende Chakra:

Basis van de Wervelkolom

Kleur:

Wit

Overeenkomstige Stenen:

Azuriet, Sneeuwkwarts

Chohan van de Vierde Straal:

Heer Seraphis Bay

Zijn Toevluchtsoord:

De Grote Hal van de Hemelvaarttempel in Luxor, Egypte

Aartsengelen van de Vierde Straal met Goddelijk Complement:

Gabriel en Hope

Hun toevluchtsoord:

Tussen Sacramento en Mount Shasta USA

Elohim van de Vierde Straal met Goddelijk Complement:

Zuiverheid en Astrea

Hun toevluchtsoord:

Bij de Golf van Aartsengelen,

Rusland.