In een verklaring aan Lusa onthulde de vereniging dat "de stijging van de elektriciteitskosten tot waarden die bijna het drievoudige van de prijs bereiken" zou kunnen leiden tot de "onhaalbaarheid van veel landbouwbedrijven".

Een situatie die nog wordt verergerd door de "wijdverbreide stijging" van de prijzen van productiefactoren voor de landbouw, "namelijk brandstof, meststoffen, diervoeders en granen", zo voegden zij eraan toe.

Volgens de ACOS begint deze stijging van de productiekosten in de landbouw "voelbaar te worden in de stijging van de consumentenprijzen, zoals het geval is voor brood, fruit en groenten".

Een scenario "dat de continuïteit van veel landbouwexploraties onhaalbaar maakt, met name in de veehouderij en de agro-alimentaire verwerking", wat de vereniging ertoe brengt een interventie van de regering te eisen "om de schaarste in het aanbod van sommige landbouwproducten te voorkomen".

Een van de door de ACOS gevraagde maatregelen "is echte groene stroom", die volgens hen "van fundamenteel belang is om te voorkomen dat het evenwicht tussen vraag en aanbod instort", wat leidt tot "een stijging van de prijzen, schaarste van producten en sluiting van landbouwbedrijven".